VE: Uustal, Bruno – umbusaldusega vallavanem

Bruno Uustal sündis 5.10.1957 Kohtla-Järvel. Lõpetas Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1985. aastal põllumajanduse elektriinsenerina. Oli korduvalt valitud Toila Vallavolikogu liikmeks ja mitut perioodi Toila vallavanemaks. Oli Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees. Eesti Reformierakonna liige.

xxx

Aseri vallavolikogu umbusaldas eile vallavanem Bruno Uustalit

ning valis samal istungil uue vallavanema, sellelt ametikohalt kuus ja pool aastat tagasi umbusalduse tõttu lahkuma pidanud Urve Takjase.

Ettepanekud algatada vallavanem Bruno Uustali ja volikogu eelarvekomisjoni esimehe Gaido Kentemi umbusaldamine esitati Aseri vallavolikogule nädal tagasi. Kumbki kaheksa allkirjaga.

Eile öeldi volikogu erakorralisel istungil välja umbusaldamise põhjused.

Bruno Uustalile heideti ette puudulikku või sootuks puuduvat koostööd asutuste juhtidega, vallavalitsuse ebapiisavat ettevalmistavat tööd volikogus otsuste vastuvõtmiseks, puudulikku koostööd vallamaja enda töötajate ja volikogu esimehega ning olematut koostööd külade ja külavanematega.

“Asutuste juhtidel ei ole terve aasta jooksul kujunenud selget pilti oma asutuse lähitulevikust. Muusikakooli üleviimine on juba kaua päevakorral, volikogu ei saa otsust teha, kui vallavanem pole teinud sisulist analüüsi. Spordihoone ujulaosa müümisel jäid mitmed küsimused osapooltega läbi arutamata. Mitu volikogu otsust on tulnud muuta vallavalitsuse tegemata töö tõttu. Ümberkorraldusi raamatupidamises ei arutatud asjaosaliste endiga, mis tekitas ebaterve tööõhkkonna ning viis pearaamatupidaja lahkumisavalduseni. Eelmise vallavanema tehtud töö rannikuäärsete alade turismiprojektiga liitmiseks jäi lõpuni viimata, mistõttu vald jäi sellest rahastatud projektist välja.”

See on osa vallavanemale tehtud etteheidete nimistust.

“Koostöö on alati kahepoolne,” ütles Uustal vastulauses. “Kui on probleeme, siis neid arutatakse. Tundub, et selle asemel toimub kirjalik arvamuste vahetamine. Vastan püstitatud probleemidele samuti kirjalikult.”

Bruno Uustali umbusaldamise poolt hääletas kaheksa, vastu kolm kohal olnud 11 volikogu liikmest.

Volikogu otsustas vabastada Uustali vallavanema ametikohalt 12. detsembrist.

Uus on unustatud vana

Istungi päevakorras oli ka uue vallavanema valimine. Ainsa kandidaadina pakuti sellele ametikohale Urve Takjast, kelle poolt hääletasid kõik 11 volikogu liiget.

Urve Takjas asus 1991. aasta juunis ametisse Aseri abivallavanemana, pool aastat hiljem sai temast vallavanema kohusetäitja. Vallavanemana oli ta Aseris 1997. aasta aprillini, mil volikogu teda umbusaldas. Sama aasta mais valiti Takjas Lüganuse vallavanemaks; sellelt ametikohalt astus ta omal soovil tagasi tänavu aprillis. 1. juulist tänini on Takjas maakonna omavalitsusliidu kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist.

“Ega see otsus mul kergelt tulnud,” ütles Takjas pärast valimistulemuste teadasaamist. “Olen kõigil kohalikel valimistel Aseris kandideerinud ja alati suure toetuse saanud – see teadmine andis tuge.”

Vahetus ka eelarvekomisjoni esimees

Volikogu eelarvekomisjoni esimehele Gaido Kentemile pandi süüks suutmatust komisjoni juhtida. Kuigi Kentem kaks kolmest esitatud süüdistusest ümber lükkas, otsustas volikogu teda kaheksa poolthäälega siiski umbusaldada.

Eelarvekomisjoni uueks esimeheks valiti Aseri lasteaia juhataja Eha Polluks.

KÜLLI KRIIS
Põhjarannik, kolmapäev, 10.12.2003

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.