VE: Võru ehituslood

Ümmargusi tähtpäevi Võru linna ehitusloos Võru linna 220. juubeliaastal (aasta 2004).

55 aastat tagasi (1949.a.)

oli ehitustegevus küllaltki tihe ja aasta jooksul sai katuse alla 12 ehitist, neist Võru linnas 5.

13.juulil 1949.a. (mõnedes andmetes käib läbi ka 11.juuni) Võru laululava (kultuurimaja “Kannel” aias, endises Rimmi, nüüdsel Liiva tänaval). Ehitustöid juhtis meister Enn Juht, kogumaksumuseks kujunes 81,1 tuhat rubla ja ehitustööd hinnati “rahuldavaks”. Ehitusest kujunes raudbetoonist ümarsammastele toetuv puitehitus, mis lammutati 1976.a.

1949.a. lõpus anti käiku Võru Keskteraviljasalve laohoone, mis asus Võru raudteejaama lähedal.

1944.a. oktoobris oli alustatud Võru Elektrijaama peahoone (jõujaama) ja administratiivhoone ehitust. Lõplikult jõuti valmis viie aasta pärast, võtmed anti pidulikult üle aasta lõpus.

16.juulil 1948.a. alustati E.Mürki projekti alusel meister Enn Juhti juhatusel 4 korteriga elamu ehitamist Liiva tn. 26. Mansardkorrusega puithoone anti käiku 05.novembril 1949.a. Ehitati Võrus asuva Lõuna-Eesti Teatri näitlejatele.

1949.a. veebruaris alustati kinoteater “Avangard” (endine kino “Mars”) ehitamist Tartu tn. 57 (praegune kaubandus- ja ärikeskus, kus ühena asub kauplus “Hinnapomm”). Võtmete üleandmiseni jõuti 01.detsembril 1949.a. Selle hoone ehitamisel kasutati esmakordselt mõrdisegistit, mis oli valmistatud oma töökojas ja mille juures kasutati ühesilindrilist põllumajanduslikku mootorit.)

50 aastat tagasi:

Kokku ehitati aasta jooksul 15 objekti, neist 5 Võru linnas. Omapäraks oli see, et Kasaritsa, Rõuge, Meremäe ja Kalatšova said miilitsavolinikele majad.

Võru linnas anti ekspluatatsiooni 24.septembril 8-korteriline elamu Võru Toorlinavabriku töötajatele (Tartu tn.38.a.).

10.aprillil pooleteistkorruseline puidust tööliselamu Võru Ehitusvalitsuse töötajatele Kreutzwaldi tn.6.a. Majas oli 4 korterit ja projekteeris Nikolai Pihlak. Ehitustöid hinnati hindega 4,2.

Oktoobris sai valmis Ehitusvalitsuse 4 korteriline elamu Karja tn. 1.a.

Tootmishoonetena läksid käiku 28.detsembril tellisetehas “Võrukivi” kuivatus- ja kütteosakonna hoone (projekti peainsener oli V.Kaasik ) ja Ehitusvalitsuse tootmisbaasi raudbetoontoodete stend (väikedetailide tootmiseks). Esimesks raudbetoondetailide valmistajaks siin oli Elmar Vellak.

45 aastat tagasi.

Võrumaale ehitati sel aastal 18 uut objekti, neist 2 said valmis Võru linnas.

1959.mais hakati ehitama 4 korteriga elumaja ehitust EKP Võru Rajoonikomitee töötajatele. Korterivõtmed anti üle 30.novembril 1959.a. Elamu ehitati 1970.a. ümber lasteaed-sõimeks.

Endale ehitas ehitusvalitsus tootmisbaasi laiendamiseks sepikoja ja aasta lõpus saadi siit ka esimene toodang.

40 aastat tagasi.

Oli väga tegevusrohke aasta, sest valmis sai 61 objekti, neist 5 Võru linnas.

1963.a. septembris alustati 32 korteriga blokkelamu ehitamist Petseri tänavasse ja 28.aprillil 1964.a. võisid esimesed elanikud sisse kolida.

31.märtsil 1964.a. anti ekspluatatsiooni lillepaviljon Võidu väljak 1 maja juures; selles oli 1 müügikoht 20 m2 pinnal.

23.juunil läks käiku Võru Naftabaasi kontorihoone koos analüüside toaga ja juurde saadi 83 m2 kontori- ja tööruume.

31.detsembril anti käiku uued Võru Naftabaasi hooned. 1962.a. mais oli alustatud küttemasuudi lao ja pumbamaja ehitust, kahe kuuga ehitati valmis väliselektrivõrgud ja toitefiider ja viie kuuga saadi katuse alla ühekülgne raudteeestakaad 3-le vagunile.

Linna elektriasjanduse parandamiseks anti 31.märtsil 1964.a. ekspluatatsiooni kiosk-alajaam nr.22.

35 aastat tagasi:

Kokku anti käiku 28 objekti, neist Võru linnas 8 ja üks ka Moskvas.

30.06.1969.a. anti käiku 1967.a. alustatud Võru Gaasianalüsaatorite tehase lastepäevakodu, kuhu said koha 140 last.

30.detsembril 1969.a. anti käiku 280 kohaline Võru linna lastepäevakodu Pioneeride tänav 15 a

31.detsembril anti käiku Võru Juustutehase katlamaja laiendamine (juurdeehitus) mis andis 4,5 tonni auru tunnis ja piimasuhkrutsehh (0,97 tonni piimsuhkrut vahetuses).

Võru MEK-i Tootmisjaoskonna armatuurtsehh, mis annab 1530 tn. armatuuri aastas anti käiku 30.detsembril 1969.a.

31.märtsil 1969.a. anti ekspluatatsiooni 70 korteriline elamu nr.3 (Kreutzwaldi t.); juurde saadi 3296 m2 kasulikku ja 2231 m2 elamispinda.

31.detsembril 1969.a anti võtmed üle uutele elanikele Võru rajooni TK 55 korterilises elamus Vabriku t. 6.

27.novembril 1969.a. said korteriomanikuks 55 tellisetehase “Võrukivi” perekonda.

30.detesembril 1969.a. anti linnale üle Petseri-Kteutzwaldi-Liiva (Rimmi) ja Tamula järve vaheliste elamukvartalite välisvõrgud: 1) 412 jm kanalisatsiooni välisvõrke, 2) 445 jm kanalisatsiooni kollektorist nr.4 Petseri t. kuni ülepumpamisjaamani Vee tänavas, 3)kanalisatsioon kollektorist nr.1 Paju-Petseri tn. 100 jm., 4) Kvartali sadevete kanalisatsioone 218 jm. 5) Boilerjaam koos välissoojusvõrkudega 409 jm, 6) Kaabelliinid 1263 jm., 7) trafoalajaam.

30 aastat tagasi.

Võrus sai katuse alla 8 uut ehitust.

29.juunil 1974.a. anti ekspluatatsiooni Võru kanalisatsiooni Nöörimaa kollektor, läbilaskevõimsusega 1160 m3 ööpäevas.

24.juunil 1974.a. said uued võtmed 55 korterit Vilja tänavas Võru MEK-i omas majas. nr.21.

29.juunil 1974.a. anti ekspluatatsiooni Võru Naftabaasi puhastusseadmed, kus pumbamaja läbilaskevõime 15 liitrit/sekundis

30.septembril 1974.a. läks käiku 1,1 km soojustrass Võrus Mäe ja Vilja tänavas.

30.detsembril 1974.a. alustas tööd Kirsi-Veski tänava välisvesivarustus.

30.detsembril anti pidulikult võti üle Võru Polikliiniku hoonele, kus oli kasulikku pinda 5580 m2 ja ühes vahetuses teenindatakse 645 külastajat.

29.augustil 1974.a. anti ekspluatatsiooni 1392 kohaline Võru Keskkooli hoone (Kooli t.3)

29.juuni 1974.a. hakkas tööle Võru kanalisatsiooni Roosi tänava kollektor, läbilaskega 631 m3

30.detsembril 1974.a. anti käiku Võru RSN TK 36 korteriline elamu Vilja tänavas 16.

25 aastat tagasi:

30.novembril 1979.a. anti käiku Võru Rajooni TK 60 korteriline elamu Vilja tänavas.

29.juuni 1979.a. Võru MEK-i 72 korteriline elamu Kreutzwaldi t.22 ( II sektsioon sai varem valmis – 29.03.)

20 aastat tagasi:

30.03.1984.a. läks käiku Kirsi-Veski tänava vesivarustuse täiendatud puurkaevud ja võimsust lisandus 1000 m 3 vett ööpäevas.

27.augustil 1984.a. sai valmis 0,5 km-it soojustrassi Vabaduse-Petesri tänava vahelisel lõigus Kreutzwaldi tänaval.

26.detsembril 1984.a. sai valmis Mäe tänava katlamaja rekonstrueerimine ja võimsuseks saavutati 25 tonni auru tunnis.

15 aastat tagasi:

30.juunil 1989.a. alustas tööd Võru MEK-i betooni-mõrdisõlm Räpina mnt.11. Aastaseks kogutoodanguks planeeriti 29000 m3, sealhulgas 25375 m3 betooni ja 4060 m3 mõrti.

30.september 1989.a. sai valmis Võru Piimatoodete Kombinaadi 60 korteriline elamu Luha-Koreli tänava piirkonnas

Detsembris anti üle 0,6 km soojustrasse Räpina mnt.- Vilja tänava piirkonnas.

Võru Ehitusvalitsuse poolt ehitatud ja käikuantud objektide nimekirju sirvis Arthur RUUSMAA.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.