Venemaa seitse nõudmist

Venemaa seitse nõudmist
Esmaspäev 18.02.2002

1. Tingimuste loomine vene keele kasutamiseks piirkondades, kus mitte-eestlased on ülekaalus.

2. Naturalisatsioonitempo kardinaalne kiirendamine, et Eesti kodanike arv suureneks aastas 15 000 kuni 20 000 võrra.

3. Moskva patriarhaadile alluva õigeusu kiriku registreerimine Eestis ning sellele kirikule soodsate tegutsemistingimuste loomine.

4. Rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ratifitseerimisel tehtud piirangute tühistamine, mis laiendavad seda konventsiooni ainult Eesti kodanikele, Eesti seaduste viimine vastavusse selle konventsiooniga.

5. Venekeelse keskhariduse jätkamise seadusandlik garanteerimine, riigieelarveliste vahendite suurendamine venekeelse kõrghariduse laiendamiseks.

6. Eesti NSV Riikliku Julgeolekukomitee likvideerimiskokkulepete täitmine KGB eksohvitseride ja nende pereliikmete sotsiaalsete tagatiste osas, sellele vasturääkivate punktide muutmine Eesti välismaalaste seaduses.

7. NSV Liidu sõjaveteranide ja sõjaväeteenistusega seotud isikute jälitamise lõpetamine seoses genotsiidi ja inimsusvastaste kuritegude uurimisega Eestis.

Vaba tõlge vene keelest

Postimees:Toomas Sildam
toomas.sildam@postimees.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.