Viru Keemia Grupp müüb naftakeemia ettevõtte

Viru Keemia Grupp (VKG) peab läbirääkimisi kontserni kuuluva
tütarettevõtte Viru Aromaatika AS müügiks.

VKG juhatuse esimehe Janek Parkmani sõnul on Viru Aromaatika müük üks
osa VKG pikaajalisest arengustrateegiast, mis näeb ette keskendumist
peamiselt põlevkivil baseeruvate kemikaalide tootmisele. “mõne
uueLisaks uute äride alustamisele kõrvalkeskendumist näeme VKG
konkurentsieelist eelkõige kohaliku maavara põlevkivi termilises
töötlemises ning sel teel  kasutamisele põlevkivi termilise töötlemise
teel väärtuslike peenkeemiatoodete valmistamisesvalmistamisele.
Kõrvaltegevustest on kavas aegamööda loobuda,” täpsustas Janek
Parkman.

“Viru Aromaatika tegevus sõltub otseselt ainult välisturgudel
toimuvast. Ameerika vastu suunatud terroriaktiga maailmas alanud
ebakindlus on viinud keemiaturud langusesse. Palju on prognoosimatut,
mis on muutnud edasise tegevuse kavandamise keeruliseks. See kõik
ainult kiirendas Viru Aromaatika müügiläbirääkimiste alustamist,”
selgitas Janek Parkman Aromaatika müügi tagamaid.

Viru Aromaatika netokäive 2000. aastal oli 248 mln. ja kasum 7,5 mln.
krooni. Ettevõtte toodangu hinnad on börsidel 400 dollarilt tonni
kohta langenud 2001. aasta septembrist madalamale kui 200 dollarit
tonni kohta. Seetõttu prognoosib VKG Viru Aromaatika kahjumiks 2001.
aastal kuni 20 mln. krooni.

Viru Aromaatika võimaliku ostjana näeb Janek Parkman firmat, millel on
rohkesti kogemusi nii tooraine hanke- kui ka toodangu müügiturgudel.

“Viru Aromaatika annab tööd 100 inimesele, kes õnnestunud müügitehingu
puhul säilitavad töökoha. Sellise kavatseme teha ostu-müügilepingu,”
kinnitas Janek Parkman.

Viru Aromaatikal on kolmekümneaastane naftal põhineva toorme
töötlemise kogemus. Ettevõtte netokäive 2000. aastal oli 248 mln. ja
kasum 7,5 mln. krooni.

Lisaks tähendab Viru Aromaatika müükmine tähendab lõppu
spekulatsioonidele ettevõtte , milles VKG-d ja tema
tütarettevõtetseotusest on süüdistatud riiki sisse toodud
kemikaalidele ning neile antud aktsiisivabastustele viidates
maksupettustes ning salakütuseäris.salakütusega tegelevate firmadega.
“Viru Aromaatika annab tööd 100 inimesele, kes õnnestunud müügitehingu
puhul säilitavad töökoha. Nii näeb ette tulevase omanikuga sõlmitav
ostu-müügileping,” kinnitas Janek Parkman. Viru Aromaatika ei ole
kunagi tegelenud mootorikütuste tootmisega. Tolli- ja maksuameti
kontrollreid, mis leidis aset novembri lõpus ja pälvis suurt
tähelepanu avalikkusesavalikkuses, ei tuvastanud leidnud Viru
Aromaatika tegevuses midagi taunimisväärset.

. Tolliameti tollijärelevalve osakonna kontrollitalituse
peaspetsialist Enn-Toivo Annuk kinnitas: “Novembri lõpus toimunud
tolliameti kontrollreid ei leidnud Viru Aromaatika tegevuses mingeid
puudusi.”

Ida-Viru maksuameti direktori kt. Raissa Vares lisas: “Viru Aromaatika
raamatupidamis- ja asjaajamise kord on korrektne ning vastab
seadustele. Meil ei ole pretensioone.”

Seda kinnitavad nii Ida-Viru maksuameti direktori kt. Raissa Vares kui
ka Tolliameti tollijärelevalveosakonna kontrollitalituse
peaspetsialist Enn-Toivo Annuk. Samuti ei ole tehtud ühtegi
ettekirjutust, mis kinnitab seda, et suurettevõttele omaselt vastab
Viru Aromaatika tegevus kui ka tootmine seadustele ja on alati olnud
korrektne.

VKG on Eesti suurim keemiatööstuskontsern, mis annab tööd 1300
inimesele.

Taustainfo:

Viru Aromaatika põhitegevus on aromaatsete süsivesinike tootmine.
Peamised tooted on benseen, tolueen, solvendifraktsioonid ning
stüreen-indeenvaik, mida kasutatakse laialdaselt maailma
keemiatööstuses.

Näiteks benseenist valmistatakse kaprolaktaami, millest omakorda saab
kunstkiudu nii tekstiilitööstuse kui ka ülejäänud kergetööstuse
tarbeks.

Tolueeni kasutatakse nii söödakonservantide kui ka plastikute
tootmises.

Stüreen-indeenvaik on üks komponent autorehvide valmistamisel.

Viru Aromaatika baastehnoloogiad on kesktemperatuuriline pürolüüs,
rektifikatsioon, termiline polümerisatsioon ja süsivesinike keemiline
puhastamine.

Kasutusele on võetud tehnoloogilisi uuendusi. Ekstraktiivne
rektifikatsioon, solventide termopolümeriseerimine ning
adsorbtsioon-katalüütiline puhastus on mõned näited rakendatust.

Tänane Viru Aromaatika rajati 1960. aastatel Kohta-Järve
Põlevkivitootmiskoondise aromaatsete süsivesinike töötlemise tsehhina.
Eesmärk oli eraldada põlevkivigaasi kaasproduktidest aromaatseid
süsivesinikke. Põlevkivitöötlemise tehnoloogia muutumisega 1960.
aastate lõpus mindi üle naftatoormele. Koos Eesti Vabariigi
iseseisvumisega halvenes oluliselt naftatoormega varustatus ning see
katkes sootuks 1990. aastate lõpus.

2000. aastal investeeris VKG Viru Aromaatika seadmestiku
moderniseerimisse, mis võimaldas üle minna koksikeemiast pärineva
toorbenseeni ümbertöötlemisele, saades samu tooteid, mis ennegi:
benseen, tolueen, solvendifraktsioonid.

Valdav osa toodangust müüakse välisturgudel ning hinnad kujunevad
rahvusvahelistel kemikaalide börsidel.

Lisainfo:
Dainis Hirv
avalike suhete juht
tel. (033) 24 083, gsm 052 32 700
e-post: dainis.hirv@vkgrupp.ee

Ynne Pilvet
info@vkgrupp.ee

Postitatud rubriiki Info. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.