VR: Valge Raamat – Torma kihelkond läbi aja

 Torma ajaloo kirjapanek jätkub…

Juhannes Hiiemetsa poolt aastal 1933 kaitstud magistritöö “Torma kihelkonna ajalugu” oli esimene teadaolev süsteemne Torma ajalookäsitlus.

Töö väärib taasesitust ja jätkamist, vähemalt J. Hiiemetsa kirjapandud viimasest punktist kuni tänapäevani…

Üldjuhul tähendab see viimase 70 aasta sündmuste, avaldatud ja avaldamata lugude jms kogumist, kirjapanemist, süstematiseerimist ja ajalooraamatuks toimetamist… Muidugi juhul kui me ise tahame oma ajaloo väärilised olla.

Ajalooraamatu kokkuseadmine võiks toimuda järgmiselt:

  1. Ajaloosündmuste kirjeldamist (st materjali kogumist, toetamist ja kogutud materjali esmaseks üldistamist) asjahuviliste poolt endise Torma kihelkonna piirides, praeguste Torma, Mustvee, Kasepää, Avinurme, Lohusuu valdade ajaloona.

Eriline soov: teavitada kohalike asjahuvilisi, samuti koolide ajaloo-, emakeele- jt õpetajaid, raamatukogutöötajaid, kodu-uurijaid, muuseumitöötajaid, õpilasi jt ärksa vaimu kandjaid. Usun, et ajaloo-ja kodulooõpetajad on pädevad esmaselt hindama kogutud materjali sisukust ja suunama lünkade täitmist (sh. muuseumi- ja arhiiviuuringud ning –muud päringud).

  1. Eeldan asjahuvilistel arvutikomplekti, interneti-ühenduse ja elementaarse legaalse tarkvara (nt Word-98 või OpenOffice, Photoshop jt) olemasolu.

  2. Kogutud materjal digitaliseerida ja salvestada failidena (sh fotod, kaardid jms resolutsiooniga vähemalt 300dpi/inc), mille koopiad võite edastada allakirjutanule (soovitavalt e-postiga ablankin@hot.ee, info tel 5662 1213).

  3. Iga avaldamiseks sobiv materjal avaldatakse internetis (www.virumaa.ee) ja tulevases Torma ajalooraamatus koos autori nimega (või saatja rekvisiitidega: nimi, aadress; viide allikale jms).

Lugupidamisega
Teie
Avo Blankin

xxx

PS

Torma ajaloo materjalide kogumist alustasin aastal 2005. aastal Johannes Hiiemetsa Torma kihelkonna ajaloo digitaliseerimisega. Siinkohal eriline tänu August Rummeli omastele, Torma vallavalitsusele ja Tartu Ülikooli Raamatukogule.

Loodan Valge Raamatu 1. vihiku trükiväljaande  valmimis saada Võidupäevaks 2008.

Valge Raamat (ülesehitus on kavandatud ajajärkudena)

1. Esiajalugu (kuni ristiusu tulekuni)

2. Torma kihelkond Eesti iseseisvuseni

3. Torma (khk-piirides) Eesti Vabariigi ajal

4. Torma (khk-piirides) II Maailmasõja järgseil aastail

5. Torma (khk-piirides) Eesti Vabariigi taasiseseisvuse aastail

Lisa: Isikulood

Lisa: Kaardid

Avo

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.