Wõru Teataja 70 aastat tagasi

Wõru Teataja juunis 1934

Isegi linnud surid rahe kätte.Võrumaalt üleläinud tugev rahe ja torm oli surmanud palju linde ja hävitanud nende pesi. Nii leiavad karjased tihti pesi, milledes munad  purustatud. Samuti leidub nurmedel, metsas ja soodes surma saanud linde. Üks lõoke leiti omas pesas munadel surnuna. Surma on saanud isegi suuremad linnud nagu varesed, pasknäärid jt. Toonekurg taipas varakult hädaohtu. Enne tormi ja rahet mattis isane toonekurg pesal hauduva ema räisi ja haoga üleni kinni. Toonekure kiire tegutsemine ning teise kure kinnimatmine pani inimesi imestama, aga kui saabus torm ja rahe, siis oli kõigile selge, milleks see kibe töö.
Hiljem, hädaohu möödudes päästis isakurg jällegi oma abikaasa vangist. Nii päästis tark lind oma pere hukkumisest.
   Wõru Teataja, nr.60; 02.06.1934.a.
Tsooru koorejaam saab mootori.Tsooru asunduses töötavas koorejaamas on iga aasta piima hulk kasvanud, jõudes käesoleval kevadel nii kaugele, et ületab isegi peameierisse toodava piima hulga. Kuna sarnase hulga piima masindamine on käsitsi väga tülikas ja aeganõudev, otsustas piimaühing koorejaamale mootori muretseda. Nüüd ongi mootor toodud ja korda seatud.
   Wõru Teataja nr.61 ; 05.06.1934.a.
Laulude “tuleproov” Antslas.
3.juunil toimus Võru-Valga-Petseri laulupiduks õpitavate laulude eelproov Antsla Tuletõrje Seltsi saalis. Laulukoore oli kohal arvult viis: Antsla Laulu-Mängu Ühingu, Urvaste Haridusseltsi, Kuldre, Kaika Rahvahariduse Seltsi, Vaabina ÜENÜ  laulukoorid, kuna mõned koorid olid ilmumata jäänud. Lauljaid oli vähe, nii et mõnedest kooridest ainult “esindajad” olid tulnud. Eelproov jättis üldiselt hää mulje.
   Wõru Teataja nr. 62 ; 07.06.1934.a.
Wõru murutõnise hooaeg awati.
Neljapäewal toimus ametlik Wõru lawn-tennise hooaja awamine. Hooaja awas seltsi esimees R.Treimann, kes lööb esimese palli üle wõrgu, mille järele seltsi liikmed asuwad sõprusmängule. Praegune linnawolikogu rahuldas seltsi palwe tennisewälja suurendamise asjus ja mängu parimaks arenemiseks on takistused kõrwaldatud.
   Wõru Teataja nr.63 ; 09.06.1934.a.

Lauluisa Kreutzwaldi ausamba alune korras.Linnavalitsuse poolt korraldati põhjalikult ümber lauluisa ausamba alune linna puiestikus. Senise kruusase aluse asemele tehti korralik alus mullast, istutati lilli ja küliti muru, mis seni veel pole jõudnud üles tõusta. Maitseka aluse kaunistamise tööd viis läbi asjatundlik aednik E. Kõks. Võru skaudid eesotsas pr. Pääsukesega võtsid aluse kastmise ja lillede eest edaspidise hoolitsemise oma hoolde. Jääks küll  tõsiselt soovida, et ka Võru kodanikud, eriti noorsugu, oskaks ilusast asjast lugu pidada ja mõni “ vahva poiss” oma ulakust ei hakkaks lillekeste kallal demonstreerima.
   Wõru Teataja nr. 64; 12.06.1934.a.
Võru autod kõik Kanepi laulupäevaks üüritud.Eeloleval pühapäeval 17.skp. peetakse Kanepi laulupäeva, mille vastu üle Võrumaa suur huvi. Seda iseloomustab juba see asjaolu, et Võru autoomanikel on kõik sõidud  Kanepisse ette tellitud. Praegu pole Võrus ühtegi vaba autot eelolevaks pühapäevaks.
   Wõru Teataja nr. 65 ; 14.06.1934.a.

Võru linna juubelipidustuste kava.
Võru linna 150.a. juubelipidustuste kava on lõplikult kindlaks määratud ja selle läbiviimiseks moodustatud eriline komitee, mis jaotatud üksikute alade järgi sektsioonidesse.
Juubelipäeva eelõhtul, s.o. 18.augustil kell 6 õhtul korraldatakse
ew.-luteriusu ja ap.-õigeusu kalmistutel jumalateenistused, kus mälestatakse endisi linna kodanikke, kes varisenud manalasse. Jumalateenistusi kaunistab muusika.
Juubelipäeva hommikul, s.o. 19.augustil  helistatakse kella ¾ 8 kuni 8
hommikul kirikukellasid, milledele järgneb kohe koraal orkestri poolt ew.-luteriusu kiriku tornist. Kella 9 kuni ½ 10 hommikul toimub külaliste vastuvõtmine. Kell ½ 10 hommikul algavad mõlemates kirikutes jumalateenistused, millest palutakse osa võtma ka kõrgemaid vaimulikke. Kella 11-st kuni ½ 12 peab linnavolikogu piduliku koosoleku. Kell ¾ 12 päeval algab pidulik rongkäik linna puiestikust läbi
linna turuplatsile, kus kell ½ 1 hakkab juubeli-aktus. Rongkäigust võtavad osa Võru Linnavalitsuse esindajad, külalised, kaitseliit, tuletõrje, noorte organisatsioonid, seltside  juhatused ja rahvas. Kella 5-7 p.l. korraldatakse “Kandle” aias maksuta kontsert, millel esineb Võru  sümfoonia orkester. Kell 8 õhtul algab linnapuiestikus suur rahvakontsert kaitseväe orkestri poolt  tulevärgiga ja ilutulestikuga, ka sinna pääs on maksuta kõigile. Õhtul on mitmesugused odavahinnalised pidustused ja lõbustused seltsimajades ja mujal, millega juubelipidustused.
   Wõru Teataja nr. 66; 16.06.1934.a.
Lööming naiste pärast Võrusool.
Neil päevil oli Võrusool Aug.  Wildo majas, n.n.  “Singapuris”, kus alaliselt peatuvad avalikud naised Rosalie Räiss ja Kamilla Ernits, suurem jooming, kuhu sattusid ka kolm 7.rüg. sõdurit ning kaks eraisikut: Daniel Plado, pärit Timo vallast Tsolgo külast ja Lasval, Tamme külas elutsev Abel  Eiche. Naiste pärast tekkis majaperemehe Aug. Wildo ja külaliste vahel tüli, kusjuures Wildo lõi puuhaluga 7. rüg. töökompanii sõdurile W.Rindmannile käe pihta, et viimasel purunes käeluu, milline haav kuulub raskete liiki, mispärast sõdur tuli saata Tartusse kliinikusse. Aug. Wildo võeti aga vahi alla.
Ametivõimud peaksid siin tõesti astuma samme, et sarnased mülkad, mis avalikku elu häirivad, likvideeritakse.
   Wõru Teataja nr.68 ; 20.06.1934.a.

Mooste vald ei jää “kuivaks”
Mooste vallas esinesid 10 kodanikku vallavolikogus palvega, et Mooste valla piirides keelataks ära alkohoolsete jookide müük rahvahääletuse teel. Vallavolikogu kaalus rahvahääletuse küsimust ja leidis, et see on seotud kaunis suurte kuludega, mida vallal eelarve korras raske katta, seepärast pööras vallavalitsus Võru aj. maavalitsuse poole palvega lubada Mooste vallale 100 krooni rahvahääletuse kulude katteks.
Maavalitsus kaalus oma viimasel koosolekul küsimust ja otsustas Mooste vallavalitsusele teha ettekirjutus, et rahvahääletusküsimus jäetaks seisma seni, kui maksma on hakanud uus alkoholimüügi dekreet, millega viina müük on viidud palju laiematele alustele senistest ja millega arvatavasti kaob ka kohaliku keeluseaduse võimalus rahvahääletuse teel.
   Wõru Teataja nr. 71; 27.06.1934.a.
TRONG>Tähelepanuks laulupeo külalistele, kes soovivad sõita autobustel 1.juulil MUNAMÄELE JA RÕUGE
Autobused peavad ühendust kohe Võru raudteejaamast pääle kl.7,50 ja kl.9,20 erarongide saabumist Munamäele ja Rõugesse. Piletimüük on korraldatud kohe raudteejaamas ja kohe ka võimalust mööda sõit. Sõita on soovitav hommiku vara, sest viimane tagasisõit Munamäelt on kell 3 p.l. Igasuguste selgituste saamiseks ja järelpärimistega palutakse pöörata raudteejaamas autobuste seisukohal kergesõiduauto O-30 poole. Linnas on sõidupiletite müük turuplatsil autobuste jaama käsipakkide hoiuruumis, telefon 205 ja hotell “Aleksandria” ligidal pargi juures kergesõiduauto O-30 pääl.
Piletid on soovitav lunastada kohe edasi-tagasi. Samuti palutakse tagasisõiduajast täpselt kinni pidada, et ära hoida suurt tungi.
Liinipidajad.
   Wõru Teataja nr. 72 ; 30.06.1934.a. (Viimane teade oli 1.juuli 1934.a. Wõru-Walga-Petserimaa laulupeo erinumbrist)

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.