Wõru Teataja: aprilliuudised 70 aasta eest

Wõrumaal tabati suur haruldus
Teisel kevadpühal õnnestus Adiste algkooli juhatajal A. Ivaskil tabada püssiga väga haruldast lindu: valget  nõgikikast, musta rähna (albino), milline paigutati Tartu Ülikooli  zooloogia muuseumi. See lind kuulub suurte harulduste hulka, kuna ka välismaa  täielikumateski zooloogia muuseumides  pole teda leida.
Üldse muutuvad täiesti mustad linnud väga harva valgeks. Tabatud linnul on valgenenud isegi silmade purpurkile.
Wõru Teataja nr.36; 05.04.1934.a.

Setumaa tubak VõrumaalViimasel ajal on Võrumaal jälle setudest tubakakaupmehed hakkanud  ringi rändama. Kuna mainitud äri seadusega keelatud, siis esinevad nood ärimehed kurgiseemnete müüjatena, millistega tasapisi kaubeldes poetatakse ka tubak esile. Hinnad on võrdlemisi odavad: nõutakse 40–60 senti naelalt.
Wõru  Teataja nr. 37 ; 07.04.1934.a.

Karsklaste töö-ja pidupäev Võrus
Pühapäeval 15.skp. on Võrus karsklastel 3 koosviibimist:
kell 11 Valga-Võrumaa osakonna  juhatuse koosolek, kuhu kuuluvad nii Võru- kui ka Valgamaa karsklased.
Kell 13 algab Võru-Valgamaa karsklaste asemikkudekogu koosolek. Pääle jooksvate ja väiksema tähtsusega  küsimuste tuleb arutusele Karskusliidu kohaliku osakonna nimetuse muutmine ja osakonna tegevuspiirkonna laiendamine 14 Tartumaa vallaga ja Petserimaaga.
Kell 16 algab koosviibimine osakonna 11. aastapäeva puhul.
Wõru Teataja nr.38; 10.04.1934.a.

Jalgpall hakkab veeremaVõru jalgpallihooaja avamine toimub 28.ja 29.apr. võistlusega Võru “Ilmarise” ja Pärnu Jalgpalli Klubi vahel. Võru jalgpallimehed asusid täna väljal treenima.
Milliseks kujuneb klubi  1. meeskonna koosseis, pole täpsemalt teada, kuid rida muudatusi sünnib tänavu siiski.
Nii asub  vasakkaitsja kohale senine edurivimees Onoper. Senine kaitsja Pustus mängib tänavu hooaja edurivis sisemise kohal. Kade, senine paremäär, vahetab  kohad vasakäär Kõstiga. Gutmann jääb keskkaitsjaks. Kes saab teiseks sisemiseks Pustuse kõrvale, selgub nädala pärast.
Poolkaitse liin jääb endiseks: R.Adorf, F.Leiv ja P.Mikheim.
Parem kaitsja Dobrus  jääb omale kohale.
Väravavahiks on tänavu W.Wentsel.
Klubi teine meeskond on veel koostamisel.
Wõru Teataja nr.39 ; 12.04.1934.a.

Tsoorus asutati kirjandusring
Pühapäeval, 8.aprillil oli “Kudussoo” talus “Luhametsa Kirjanduse Ringi” asutamise koosolek, kus valiti juhatusse: Alfred Tuvikene, esimees; Endel Tuvikene, kirjatoimetaja ja Gottfried Rebane, asjadevalitseja.
Ringi tegevuskavas on nähtud  ette 4 kirjanduse õhtut, 2 referaatõhtut, 1 kirjandite võistlus, elav ajaleht ja album–ajakirja väljaandmine.
Wõru teataja nr.40 ; 14.04.1934.a.

Võrumaal hädaabitööd läbiTeedeministeerium teatab Võru  maavalitsusele, et avalikkude tööde krediidi lõppemisel tulevad töölised üle viia nendele töödele, mis teostatakse teedekapitali arvel. Ka pole ministeerium saanud vastu tulla  Võru maavalitsuse palvele määrata krediiti Koreli oja süvendus- ja õgvendustööde lõpuleviimiseks sel kevadel, mispärast see töö jääb järgmise talve kavva.
Praegu töötab Võru maavalitsuse töödel veel umbes 35 hädaabitöölist, millised tööd praegu veel käimas Orava teel kivide purustamine ja kunstkruusa valmistamine, tee mätastamine ja planeerimine. Samuti käivad tööd veel praegu  väheste töölistega  Reovesti silla  ehitamise juures ning  Räpinas  talvetee  ehitamisel.
Edaspidi võetakse tööbõrsi kaudu  töölisi ka harilikkude krediitidega teostavaile töile.
Wõru Teataja nr. 41; 17.04.1934.a.

Veriora vallas kaotati jalgrattamaksVeriora vallas ei võetud 1934.-35 aasta eelarve tulude poolde
jalgrattamaksu. Volikogu leidis, et vallakassa seisukord on enam kui rahuldav ja ei pruugi kodanikke koormata jalgrattamaksuga.
Wõru Teataja nr.42; 19.04.1934.a.

Võru pargile uus rüüVõru pargi korraldamisele on tänavu linnavalitsuse poolt õige varakult asutud. Otsekohe kui maa tahenes, hakati muru puhastama ja hekkideäärseid latte parandama. Mitmele poole on uued latid paigutatud. Ka vanad kännud ja puujuurikad, mis rikkusid pargi muru ilu, on korraldatud.
Uuendamisele tuleb ka mitmel pool hekk. Nii istutatakse Aia tänava äärde ja mujale hekk. Alul taheti taimed  kohapäält muretseda, kuid et see võimatuks osutus, otsustati hekk Tartust muretseda. Selleks ongi linnavalitsuse esindaja Tartusse sõitnud.
Korraldamisele tuleb ka järvepoolne pargi kallas, kuhu trepid ehitatakse.
See kõik nõuab kulu, kuid parata pole midagi – park peab korralikus nägususe rüüs olema.
Wõru Teataja nr.44 ; 24.04.1934.a.

Vaguni katusel Tartust Võrru küllaAntsla raudtee ametnikkude poolt võeti mootorvaguni nr.172 katuselt maha 15.-a poisikene Aleks Ilu, kes tahtis piletita reisida Valgast Võrru  sõbrale külla, kellega olid Tartus seltsis ajalehti müünud. Poisil mingisuguseid dokumente kaasas ei olnud. Küsimusele, miks poiss ei käi koolis, vastas poiss, et “kool ei ole kellelegi midagi andnud”. Tartus sõitis A.I. Valka kiirrongi katusel.
Valgas oli A.I. sõbra pool külas kaks nädalat, ning sellest tüdinenud, otsustas ta oma Võru  “sõpra” külastada. Selleks tõmbasid kriipsu aga läbi Antsla raudteejaama ametnikud, kuna poiss saadeti Tartusse vanemate juurde, ja vist vitsa saamiseks, mida talle päris tõsiselt tarvis.
Wõru Teataja nr. 45 ; 26.04.1934.a.

Võrumaa saab 3 uut sildaVõrumaal tuleb käesoleval suvel uuesti- ja ümberehitamisele 5 silda. Praegu käivad tööd Reo silla juures. See sild ehitatakse puune üle Võhandu ja ta avaus on 25 m. Ühtlasi tuleb õgvendamisele ka tee 600 meetri pikkuselt, milleks reedel 27.skp. tuli võõrandada 3 maapidajalt eramaad.
Võru – Tartu maanteele ehitatakse raud-betoonsillad Alamustile ja Karilatsi. Mõlemate sildade avaus on 5 m. Mõlemates kohtades õgvendatakse ka teed. Töödega tahetakse alata lähemail päevil. Seega saab Võrumaa tänavu suvel 3 uut silda.
Uuendamisele tuleb sel suvel Rõuge – Antsla teel Roosiku sild, mille pikkus on 40 m. Sillale kavatsetakse ehitada uus puuosa.
Kavatsusel on ka parandada Vastseliina  asunduse telliskivi-kaarsilda. Mainitud sild on vanemaid Eestis, püsinud juba üle 400 aasta. Ka tee sillutamine kunstkruusaga Vastseliinas on alanud ja teed valminud juba üle 1 kilomeetri.
Wõru Teataja nr. 46 ; 28.04.1934.a.

Wõru Teatajat Võrumaa muuseumi kogudest sirvis muuseumi teadur Arthur Ruusmaa. Virumaa Leksikonile Kiisma artiklile lisaks.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.