Aasta õpetaja Lääne-Virumaal

Aasta õpetaja 2002 valitud

Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ning Eesti
Haridustöötajate Liidu Lääne-Viru maakonnaliidu komisjon otsustas 19.09.2002
esitada võistlusele Aasta Õpetaja 2002 Lääne-Viru maakonnast Kadrina
Keskkooli muusikaõpetaja Rein Inno.
REIN INNO töötab Kadrina Keskkoolis alates 1969.a klassi- ja klassivälise
töö organisaatorina ning 1973.a muusikaõpetajana.
Õpetaja Rein Inno on suure põhjalikkuse ja kohusetundega õpetaja, kes valdab
õpikeskkonna loomise oskust, tema tunnis valitseb eeskujulik kord ja
töömeeleolu. Ta on õpetaja, kes paneb kõik õpilased laulma. Populaarsed on
klassikontserdid, kus iga õpilane esineb klassi ees häbenemata ja õpetaja
julgustab igat esinejat just temale sobiva hea sõnaga. Suurt tähelepanu
pöörab õpilaste üldpädevuste arendamisele.
Eriti tunnetatav on Rein Inno töö muusikaalases klassivälises töös. Ükski
kooli üritus pole mõeldav ilma tema osaluseta. Õpetaja Inno muusikaklassis
käib harjutamine nn ööpäevaringselt: varahommikul enne koolipäeva algust
alustavad solistid hääleharjutustega, siis järgnevad muusikaõpetuse tunnid
ja pärast tunde koorid, ansamblid – kuni õhtupimedani välja.
Rein Inno on hinnatud tegija nii koolis, maakonnas kui vabariigis. Tema
poolt juhitavad koorid ja orkestrid on kõrge tasemega. Järjekindla ja
nõudliku pedagoogina on ta osanud koorides ja orkestrites luua toreda ja
asjaliku töömeeleolu. Tema koorid on osalenud kõigil laulupidudel alates
1969.aastast ning neile on omistatud kõrged kategooriad.
Kooli kollektiivis ja lastevanemate hulgas on ta oma töökuse, aatelisuse ja
otsekohesusega võitnud suure autoriteedi. Kadrina muusikakultuuri edendajana
on teada-tuntud tegija.

Lisaks valitakse  ajavahemikus 23.- 26. september maakonnas Aasta Õppija,
Aasta koolitaja, Koolitussõbralikum organisatsioon

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.