Kohtla-Järve Soojus on kütmiseks valmis

Kohtla-Järve Soojus on valmis alustama majade kütmist arvestades tarbijate
soove ja ilmastikku. Soojustrassid on läbinud suvised remonditööd ja valmis
kütteperioodiks.
Soojusarvestitega majades võivad majaelanikud jahedate sügisilmade saabudes
kütte igal ajal sisse lülitada. Selleks tuleb pöörduda maja haldaja või
korteriühistu juhatuse poole. Kütet on võimalik kasutada ka üksnes öösiti,
kui  välisõhu temperatuurid on juba üsna madalad. See eeldab majaelanike
vahelist kokkulepet ja küttesüsteemide korrasolekut.

Majades, kus ei ole veel soojusarvesteid paigaldatud, tuleb kütmise
alustamiseks teha majavaldajatel, korteriühistute esimeestel või
elamuhaldusfirmadel kokkuleppel elanikega kirjalik avaldus AS Kohtla-Järve
Soojuse nimele ja saata see aadressil Elektriku 3, 30199, Kohtla-Järve. Võib
ka helistada soojusvõrgu dispetseri telefonil (071) 56 421.

“Peale avalduse laekumist on võimalik kütmisega alustada paari päeva
jooksul,” ütles Kohtla-Järve Soojuse soojusvõrgu direktor Priit Paalo.
“Antud piirkonna soojusinspektor peab käima soojussõlmes ja olema siibrite
lahtikeeramise juures. Hetkel on veel käsil viimased soojusvõrkude avariide
likvideerimised väikestel lõikudel Purus ja Vana-Ahtmes, mis lõpetatakse
hiljemalt septembri lõpuks,” lisas P.Paalo.

Soojusvarustus on tagatud kõigile neile, kes on sõlminud soojusenergia
ostu-müügilepingu Kohtla-Järve Soojusega. AS Kohtla-Järve Soojus on sõlminud
soojusvarustuse lepingud elamuhaldusfirmadega OÜ Kohtla Elamu, Minu Vara Ida
AS ja OÜ Tammiku Maja ning 114 korteriühistuga, 16 korteriühisusega, 1128
eramajaga ja 996 ettevõtte ja asutusega.

Haldusfirmad Kohtla Elamu, Minu Vara Ida ja Tammiku Maja korraldavad oma
hoolduse all olevates majades kütte alustamise.

“AS Kohtla-Järve Soojusega soojusvarustuse lepingut mitte omavad majad
saavad soojuse siis, kui kliendisuhe soojusettevõttega on juriidiliselt
fikseeritud,” ütles Kohtla-Järve Soojuse marketingi- ja müügidirektor Lilian
Niitsoo. “Soojusvarustuse lepingut mitte omavatel majadel on võimalik
valida, kas teha majale otseleping AS Kohtla-Järve Soojusega või leida
endale maja hooldajaks selline haldusettevõte, kellel on soojusvarustuse
alane koostöö AS Kohtla-Järve Soojusega õiguspäraselt vormistatud. Kõikidele
klientidele oleme saatnud teated lepingu sõlmimise tingimuste kohta ja
lepingu projekti ning ootame neid klienditeeninduspunktidesse korteri
omandisuhet ja maja ühise valitsemise suhet kinnitavate dokumentidega. ”
lisas L.Niitsoo.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.