Akadeemik Öpik soovitas viia Narva elektrijaamad põlevkiviõlile ja -gaasile

Eesti tuntud põlevkiviteadlase, akadeemik Ilmar Öpiku koostatud prognoosi kohaselt saab Viru Keemia Grupi poolt ostetud Suncori tehnoloogiga viia Narva elektrijaamad üle osaliselt põlevkiviõli ja selle gaasi kasutamisele, selle asemel et renoveerida jaamu praegusel moel.

Eelmisel nädalal kirjutasid Viru Keemia Grupp ASi (VKG) juhatuse liige Jaanus Purga ja Kanada Alberta Provintsi Teaduskeskuse esindajad alla litsentsilepingule Kanadas välja töötatud Alberta Taciuk Protsessi (ATP) kasutamiseks Eestis ja Venemaal, teatas ETAle VKG avalike suhete juht Dainis Hirv.

Suncor Energy ja Austraalia põlevkivivarusid haldava firma SPP-CPM ühistegevuse tulemusena käivitati Austraalias Gladstones esimene tööstuslik ATP tehnoloogial põhinev põlevkivi töötlemise kompleks 1999. aasta lõpus. Praeguseks on tehas jõudnud võimsuseni 4800 tonni põlevkivi päevas, mis vastab kogu Viru Keemia Grupi töösolevale täisvõimsusele.

Mullu suvel surnud Ilmar Öpiku prognoosi kohaselt võib ATP tehase edu Austraalias tähendada uue lehekülje pööramist Eesti põlevkivitööstuses ja energeetikas, kuna ATP protsessis toodetav gaas on praegu toodetavast kaheksa korda kõrgema kütteväärtusega ja sobib ideaalselt kasutamiseks elektrijaamades.

“Ka toodetava kütteõli kasutamine tahke põlevkivi asemel on tunduvalt odavam ja kindlasti oluliselt väiksema keskkonnamõjuga. Elektrijaamade renoveerimisel oleks seetõttu otstarbekas minna osaliselt üle põlevkiviõlile ja -gaasile,” väitis Öpik prognoosis.

Arvestades eelöeldut, võiks ka VKG arvates plaanitud ülikallite keevkihtkatelde alternatiivina kaaluda õlivabrikute rajamist põlevkivikaevanduse või -karjääri lähedusse ning ainult gaasi ja õli transportimist elektrijaamadesse.

Pärast NRG-tehingu läbikukkumist avaldas VKG avalikku heameelt, kuna see annab teistele energeetikasektori ettevõttele laiemaid tegevusvõimalusi.

Tehnoloogia omanikuga sõlmitud leping annab Viru Keemia Grupile 30 aastaks esmaõigused tehnoloogia arendamiseks ja seejärel tööstuslikuks kasutamiseks Eestis ning Venemaal. Lepingu tingimuste täitmise korral on VKGl õigus piirkonnas tehnoloogiat ka edasi litsentsida.

ETA 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.