AS Kohtla-Järve Soojus esitas hagi 2,2 miljoni kroonise soojusvõla sissenõudmiseks

AS Kohtla-Järve Soojus esitas hagi Kohtla-Järve linna 2,2 miljoni kroonise
linnale kuuluvate tühjade korterite soojusvõla sissenõudmiseks

AS Kohtla-Järve Soojus esitas 07. veebruaril 2003. a. Ida-Viru maakohtusse
hagiavalduse Kohtla-Järve linna vastu võlgnevuse 2 187 276,94 krooni
väljamõistmiseks linna omandis olevate asustamata eluruumide kütmise eest.

Alates 01.12.1993. a. kuni 31.10.2002. a. on AS Kohtla-Järve Soojus
varustanud Kohtla-Järve linna omandis olevaid asustamata eluruume
soojusenergiaga, mille eest on AS Kohtla-Järve Soojusele tasumata 2 187
276,94 krooni.  Nimetatud võlgnevus on tekkinud ca 500 Kohtla-Järve linna
omandis oleva eluruumi osas, mis on ajavahemikus 01.12.1993. a. kuni
31.10.2002. a. olnud lühemat või pikemat aega asustamata. Kuna Kohtla-Järve
linn on eluruumide omanik, on Kohtla-Järve linn kohustatud kandma ka kõik
nimetatud eluruumidega seotud kohustused ja kulutused.

20.01.2003. a. esitas AS Kohtla-Järve Soojus Ida-Viru Maakohtule hagi
Kohtla-Järve linnalt linna ühiselamute soojusvõla 1,8 miljonit krooni
väljamõistmiseks.

Kohtla-Järve linn võlgneb kokku tarbitud soojusenergia eest AS-le
Kohtla-Järve Soojus 4,2 miljonit krooni. See on võlgnevus ilma viivisteta.

AS Kohtla-Järve Soojus aktsionärideks on Eesti Energia AS (59,2%) ja
Kohtla-Järve linn (40,8%). AS Kohtla-Järve Soojus käitleb kahte soojus- ja
elektrienergia koostootmisjaama Kohtla-Järve ja Ahtme linnaosades ning
Kohtla-Järve ja Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab
kaugküttega Kohtla-Järve ja Jõhvi linna, Kohtla ja Jõhvi valla 60 000
elanikku.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.