Aseri vallarahvas hirmul kavandatava turbakarjääri ees

19. veebruaril toimus Aseri valla Rannu külas rahvakoosolek, kus
arutati Rannu raba saatust. Küsimustele vastasid Aseri vallavanem
Ott Penek ja Volikogu esimees Liia Steklova. Kaevandamise
algatajad OÜ Kiviõli Keemiatööstusest ei pidanud vajalikuks kohale
tulla. Koosoleku korraldas Rannu Soo Kaitse Seltsing.

OÜ Kiviõli Keemiatööstus esitas 2001.a. detsembris Ida-Viru
keskkonnateenistusele kaevandamisloa taotluse Rannu rabas turba
kaevandamiseks. Hetkel on kinnitamisel karjääri keskkonnamõjude
hindamise programm. Keemiatööstuse kaeveplaani kohaselt
kaevandatakse 50 aasta jooksul tühjaks kogu 350 ha suurune
looduslik raba. 

Suurem osa kohalikke elanikke on karjääri vastu. Raba on pea
ainus puutumatu loodusala Aseri vallas. Rikkalike seene- marja- ja
ravimtaimekohtadega ning mesilaste meekorjemaana on ta
vallarahvale asendamatu tervise- ja sissetulekuallikas.

Kohalike elanike arvates pakub karjäär rabaandide asemel tolmu ja
rabapõlengute suitsu ning kuivaksjäänud kaevud. Ette on näha ka
kinnisvara hindade langemist.

Aseri vallavanem Penek ei näe karjääris ohtu ei loodusele ega
inimesele. Karjääri avamine olevat möödapääsmatu, kuna Eesti riik
vajab alternatiivseid energiaallikaid.  Samuti olevat Kiviõli
Keemiatööstus lubanud vallale kuni 10 töökohta. Penek pidi küll
tõdema, et ühtegi töökohta vallale ei garanteerita.

Rannu Soo Kaitse Seltsingu arvates on karjääri avamine Rannu
rabas lubamatu. 350 ha rabametsa hävitamine mõjutaks lubamatult
niigi metsavaese valla keskkonda. Häviks kohalik suurim
mageveevaru ning liigirikkamaid bioloogilisi kooslusi.

Aseri vallas elab üle 200 töötu. Rabaandide kadumisel vaesestuks
nende toidulaud ja väheneksid sissetulekud. Rabaga on
lahutamatult seotud kohalik põliskultuur.

Karjääri avamine tooks kaasa kohaliku keskkonna- ja
sotsiaalkatastroofi ning elukvaliteedi pöördumatu languse.

Rannu raba asub Tallinn-Narva maantee naabruses 50 m kõrgusel
rannakõrgendikul ning 1 – 4 km kaugusel Soome lahest. Raba on
regiooni ainus looduslik vahekoridor mida suurulukid kasutavad
rännetel Alutaguse metsade ning rannikumetsade vahel.

Eesi märgalade 1997.a. inventuuri kokkuvõttes  toodi esile Rannu
raba marja- ja puhkeväärtus ning soovitati raba säilitada praegusel
kujul.

Ahto Kaasik
Rannu Soo Kaitse Seltsing
tel 056 686 892
kongula@hot.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.