VE: Virumaa Fond

22.02.1988 sai heakskiidu Kirde-Eesti arengufondi “Virumaa” ehk “Virumaa Fondi” loomise projekt.

Virumaa Fond loodi de facto 08.04.1988. Eesmärgiks seati otsene osalemine ja toetus  Virumaa arengule tema vanades piirides, sh Rakveres, Tapal, Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas.

Virumaa Fondi tööd hakkas juhtima nõukogu Mart Maidla ja Urmas Majajääsi eesistumisel, sekretärina alustas Ilme Post. Fondi nõukogu oli aktiivsete virulaste tegevuse koordineerimise- ja koolituskeskus.

Virumaa Fondi kaasabil ilmus rida uurimusi ja küsitlusi Virumaa probleemide alalt ja nende lahendusteedest.

Aktiivselt osales Virumaa Fond ka Emakeeleausamba rajamisel Kadrinasse. 

Virumaa Fondi stipendiaatidena asusid Tallinna Tehnika Ülikooli õppima mitu lendu Virumaa  koolide lõpetajaid, kahjuks enne nende lõpetamist Virumaa Fond ajutiselt peatas oma tegevuse ja seetöttu jäi Virumaa ilma paljudest haritud spetsialistidest.

Virumaa Fond hakkas kolmanda lapse sündimisel tuhande rublaga toetama neid perekondi, kus üks vähemalt üks vanematest oli eestlane. Edgar Savisaar esines üleskutsega: “Eesti mehed ja naised! Virumaa ootab Teilt pärijaid”

Virumaa Fondi tegevus on käesoleval ajal peatatud.

Autor: Artur Ruusmaa

xxx

 

Virumaa ühendajad vajavad tunnustust! (5)
29.05.2007 00:01 Virumaa Teataja
Aeg liigestest on lahti, kirjutas William Shakespeare oma suurteoses Hamlet nelisada aastat tagasi, nagu juttu oleks tänasest Eestimaast ja Virumaast.

Tänapäeva vastuolulisel ajal otsitakse inimesi ühendava asemel liiga tihti seda, mis eristab.

Meie peame oluliseks aga tähele panna just neid, kes on aastakümneid Virumaa heaks missioonitundeliselt töötanud, on seda tehes ise justkui Virumaa sümboliks saanud.

Peame silmas inimesi, kelle töö pole olnud mitte keele- ja meelevahesid rõhutav, vaid ühendav. Nii rahvuste kui kogu Virumaa mõttes.

Peame konkreetselt silmas Eesti Televisiooni reporterit Ago Gaškovi ja operaator Jaak Eelmetsa, kes on läbi aastate, hoolimata kellaajast, töö- või puhkepäevast, teinud oma tööd professionaalselt, objektiivselt, operatiivselt ja omakasupüüdmatult.

Nad on aastakümneid edastanud uudiseid, reportaaže, kommentaare nii Eesti Televisiooni eesti- kui venekeelsete programmide jaoks, rääkimata Eesti Raadiost.

Nende kajastustes Virumaa kultuurist, poliitikast, majandusest pole tehtud vahet inimeste keelelistel, kultuurilistel, rassilistel veendumustel.

Usume, et Virumaa elu tänases edus on suur osa selle kajastajatel, üleriigilisse meediapilti toojatel Ago Gaškovil ja Jaak Eelmetsal, kes senini aga paraku teenimatult on ilma avaliku tunnustuse ja tähelepanuta jäänud.

Head lugejad! Kui järele mõelda, kas oskate selliseid Virumaale pühendunud inimesi veel ja veel nimetada?

Head Virumaa ettevõtjad! Usume, et teie seas on palju neid, kes nõus eeltooduga. Oleme veendunud, et paljud teist on valmis tunnustama nii nimetatuid kui ka teisi Virumaa missiooni kandjaid. Tehkem siis seda!

Kui me mõte ühendajate tunnustamisest laiemat vastukaja ja toetust saab, ehk muutub see rahva algatus tavaks. Sest meenutagem: ligi kakskümmend aastat tagasi sündis Virumaa Fond – aateline ettevõtmine, mis ei teinud vahet inimeste arusaamadel ega maakondlikul kuuluvusel, vaid tegutses edendades ja tunnustades parimat, mis on Eesti kirdenurgal nii riigile kui ka maailmale anda.

Täna loodame, et meie ettepanek aitab kunagisi paarikümne aasta taguseid aateid taas meelde tuletada ja ellu äratada, kunagise Virumaa missioonipreemia vaimu tagasi tuua.

Koostööhuvilised, palun võtke ühendust enne 8. juunit, kas Riho Hütiga telefonil 3245150, Rakvere, Kastani 17, või meilil raivoriim@hot.ee.

Lugupidamisega ja kaasalöömisele lootes:

Valentina Fursova, teatri Tuuleveski juht Jõhvist;

Riho Hütt, klaasikunstnik Rakverest;

Galina Kuznetsova, muusikakooli direktor Sillamäelt;

Raivo Riim, keeleõpetaja Rakverest;

Üllar Saaremäe, teatrijuht Rakverest;

Anatoli Štšura, sümfooniaorkestri dirigent Narvast;

Ülle Tooming, külaelu edendaja Avinurmest.

xxx

 

Virumaa Entsüklopeedia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, Ü

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.