Avalik vastus avalikule avaldusele

Ei saa Urmas Laht pidada oma sõna ega jätta viimata vallasiseseid küsimusi tema silmis tema suhtes mitte erapooletu Virumaa Teataja veergudele (30.10.2002.a. – “Avalik avaldus”) – järelikult olen ka mina sunnitud lehelugejatele selgitama tegelikku olukorda, sest vale ei või jääda viimaseks sõnaks.

Läbimõeldud “äkkrünnak” notari juurde

Alustan Vihula vallavalitsuse edutust katsest, “äkkrünnakust” notari juurde maa ostu-müügilepingu sõlmimiseks Laht, Urmasega, millest oli juttu Virumaa Teatajas 23.10.02.a. Miks oli aga kinni pandud veel aeg samal päeval, veidi hilisemaks ja teise notari juures maa ostu-müügilepingu sõlmimiseks? On ilmselge, et Urmas Laht soovis maa kohe edasi müüa, seda siis juba heausksele inimesele ja keegi ei usu, et see oleks toimunud ostuhinnaga, vaheltkasu saamata. Kui suurega, jäägu asjaosaliste teada. Kuhu jäid siis Vihula valla ja Võsu suure patrioodi omakasupüüdmatud soovid?

Mitte kuidagi ei saanud avalikkusele selguda, et mina soovin ise osta selle kinnistu paari miljoni krooni eest, sest sellist mõtet mul ei ole olnud ega saa ollagi – olen enesele alati aru andnud oma võimalustest ega soovi valetada. Mul on nelja kinnistu peale (endine talu asetses kuuel lahustükil) kokku 6,1613 ha maad, kusjuures vaid kaks neist on elamumaad. Ma ei pea Laht, Urmase soovi järgi kohe ära müüma mulle äsja tagastatud esiisade maad – ka mina tahan tulevikku paremana ette näha.

Olen väga liigutatud Laht, Urmase suuremeelsest loobumisest oma olematust ostueesõigusest – seda tal ei ole kunagi olnud ega ole ka nüüd. See on järjekordne näide täielikust võhikust seaduste ees. Kindlasti teen vallavolikogule ettepaneku tühistada Pääsu kinnistu otsustuskorras müümise (minu veendumuse kohaselt ebaseaduslik) otsus ja panna kinnistu uuesti avalikule enampakkumisele, nagu oligi varem ette nähtud, ja seda veel enne kohtuprotsessi.

Mina tahan takistada seadusetust

Mis puutub artiklis mitmekordselt võimendatud kaebamistesse, võin kinnitada, et alati olen volikogu liikmena teinud suurt tööd, püüdes vallas või volikogus tõestada mõne tehingu, vastuvõtmisele tuleva otsuse jne seadusetust enne, kui olen sunnitud pöörduma teiste instantside poole.

Vaid paari asjaosalise jäärapäisuse või omakasu, osa volikogu liikmete mugavuse või mõttelaiskuse tõttu küsimuste arutamisel ja hääletamisel on tulnud abi otsida väljastpoolt ja seda olen enamasti ka saanud – tulemuseks oligi ebaseaduslike otsuste tühistamine, seaduslikkuse taastamine.

Väide, et 800 000 krooni saamatajäämine seiskab kõik vallas käivitunud ja käivituvad projektid, on väär, sest niikuinii ei olnud raha nende jaoks täielikult eelarves ette nähtud ja volikogu uuel koosseisul koos uue vallavalitsusega seisab ees tõsine töö vajaliku raha leidmiseks.

Inimene, kes ei austa Riigikogu poolt ja tema enese osavõtul kehtestatud seadusi ja neist tulenevaid õigusakte, vaid rikub neid ja õhutab ka teisi seda tegema, tuleb hoida Toompealt hästi kindlalt ja kaugel eemal – las kuulab parem oma praeguse kodulinna Rakvere Ööbiku tänava koduaias ööbikuid.

Hoidku Jumal Eestimaad selliste omakasupüüdlike ja valelike poliitikute eest!

Leo Luus, Vihula vallavolikogu liige

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.