Tapa kaevud enam nii palju kütust ei anna

Tapa kaevud enam nii palju kütust ei anna


Tapalasel Aili Valdarul tuleb puhast vett tuppa viia värava tagant.

Lennukikütusest reostatud kolme Tapa Piiri tänava kaevu puhastamine on lõpetatud, neist kahe omanikud saavad jälle olme- ja majandusvett oma kaevust.

Hetkel on seis niisugune, et kahele puurkaevule on pumbad tagasi paigaldatud, kuid ühe lõplik remont veel tegemata.

Hädas olnud inimesed saavad oma kaevude vett kasutada olme- ja majapidamisveena, joogivett sealsetele elanikele veetakse.

Puhastatud kaevust ei tule vett tilkagi

Tapa Piiri tänav 5 majas elav Aili Valdaru väitel ei tule tema kaevust pärast puhastamist ja pumba tagasipanekut vett tilkagi. Lähinaabritel pidi asi korras olema.

“Proovime veel kord,” oli kaevuomanik nõus. Pärast mõningat tühja töötamist jõudis mõni klaas sogast ja nafta järgi lõhnavat vett ka üles, kuid pumbasüsteemis või mujal on viga. Varem nii kütuserikas kaev ei taha enam anda ei lennukikütust ega vett.

Majavaldaja rääkis, et ta ise pumpas kütuserikast vett enne pärisspetsialistide tulekut välja vähemalt 300 liitrit, seda viisid omale naabridki.

“Ma tahaksin oma kaevu ikka kevadeks korda saada,” kuulutas mureliku olekuga perenaine.

Aili Valdaru kinnitas, et joogivett tuuakse neile regulaarselt kolm korda nädalas: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Kaevudest lennukipetrooli välja pumbanud AS-i Maves geoloogiainsener Eik Eller ütles, et aruanne tehtud tööde kohta jõuab Tapa linnavalitsusse juba lähipäevadel.

Piiri tänav 5 kaevu kohta arvas ta, et seal ja teisteski lähinaabrite kaevudes napib praegu lihtsalt vett. “Meil on lepingus punkt, et kui olukord Piiri tänav 5 kaevus kevadeks ei muutu, tõstame me torud uuesti välja,” lausus ta.

Veeseire ja ehitus peavad jätkuma

Tapa linna ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja-nõuniku kt Jaan Viktor ütles, et AS Maves on tööd lõpetanud ja praegu ootab ta kütust välja pumbanud firmalt raportit.

Lepingu järgi tuleks see linnavalitsusele esitada 1. detsembriks, kuid Viktori teadmisel peaks see linnavalitsusse jõudma varem.

Lisaks nimetatud kolmele puurkaevule tehti 70 linna kaevule seire, st uuringud ja analüüsid ning pumbati vajaduse korral petrooli välja.

Juba tööde käigus langes üleüldise kuivuse tõttu ja muudelgi põhjustel põhjavee tase ning petroolireostus tuli tagasi.

Jaan Viktori kinnitusel peavad kaevude veeseire ja ühisveevärgi ehitustööd Tapal jätkuma edaspidigi, sest lennukikütust on raudteelinna maapõues ilmselt niisugused varud, et kunagi ei või ette teada, mis juhtub.

Uuringute järgi pole põhjaveereostus Tapa linnale nii tähtsa Moe veehaardeni jõudnud.

ÜLE TONNI KÜTUST:

Puhast petrooli pumbati Tapa Piiri tänava puurkaevudest välja 439 liitrit, seire all olnud kaevudest 286 liitrit, seega kokku 735 liitrit. Viimasele lisandub 300 liitrit lennukikütust, mida pumpasid välja Piiri tänav 5 elanikud.

Allikas : AS Maves

–>Valdo Einmann
valdo@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.