EAS, Tööturuamet ja EAKL tutvustavad Ida-Virumaal riiklikke toetusi ettevõtlusega alustamiseks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Ida-Virumaa Tööhõiveamet alustavad Ida-Virumaal programmi, mille raames tutvustatakse ettevõtluse alustamise ning ümberõppe võimalusi.

Kolmepoolne programm on suunatud tööhõive suurendamiseks Ida-Virumaal ning see keskendub potentsiaalselt koondatavatele, hetkel töötutele ja ettevõtlusest huvitatuile, samuti tegutsevatele ettevõttetele.

Esimene infopäev toimub teisipäeval, 10. detsembril kell 16.00 Sillamäe linnavolikogu saalis. Järgmised infopäevad toimuvad jaanuari teises pooles Kohtla-Järvel ja Narvas.

Koondatavatele ja ettevõtlusest huvitatutele tutvustatakse erinevaid ettevõtluse alustamisega toetusi nagu näiteks EASi poolt pakutavad nõustamistoetus, ettevõtluskonsultandi teenus ning stardiabi. Nende programmide eesmärk on pakkuda ärialast konsultatsiooni ja rahalist toetust ning julgustada ettevõtlikke inimesi rajama oma äri.

Kasvupotentsiaaliga firmadele tutvustatakse neid programme, mis kiirendaks ettevõtte arengut ning seeläbi kasvataks tööhõivet nendes ettevõtetes. Ida-Virumaa ettevõtete vajadusi arvestades pakutakse eelkõige ümberõppe ja täiendkoolituse toetust, mis sobib nii väike-, keskmise kui ka suurettevõttele.

Samuti pakutakse infrastruktuuri arendamise toetust. Selle toetuse eesmärk on ettevõtlusega seotud tehnilise infrastruktuuri kitsaskohtade kõrvaldamise abil kaasa aidata ettevõtjate teenuste ja kaupade tootmisele, millega kaasnevad täiendavad investeeringud ning uued töökohad.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eelarve on 537,2 miljonit krooni, sealhulgas riigieelarvest on eraldatud 276 miljonit krooni ning sihtasutus viib ellu riiklikku ettevõtluspoliitikat viies valdkonnas: Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamine välisturgudel, välismaiste otseinvesteeringute kaasamine, turismiekspordi ja siseturismi arendamine, tehnoloogiaalaste ja innovaatiliste toodete ja teenuste väljatöötamine ning riigi regionaalpoliitikast lähtuva ettevõtluse arendamine.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.