Eesti Põlevkivi Viru kaevanduse kaeveluba on kehtiv

Ida-Viru Maakohus lükkas täna tagasi Keskkonnainspektsiooni ja selle
juhtivinspektori Toomas Liidja süüdistused ning lõpetas väärteomenetluse
Viru Kaevanduse AS suhtes, kuna puudusid väärteo tunnused.

See tähendab, et Viru kaevanduse põlevkivi kaeveluba on kehtiv ja
maapõueseadusele vastav ning Keskkonnainspektsiooni poolt algatatud
kriminaalasi ja nõutud hiigeltrahv alusetud.

Samuti mõistis kohus Viru Kaevandus AS-ile riigieelarve vahenditest välja
87 647 krooni õigusabikulude katteks.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.