EEPL täpsustus A. Seppiku avalduse asjus

Täpsustussiseminister A.Seppiku 31. jaan. avalduse juurde

Eesti Endiste Poliitvangide Liit (EEPL) on tutvunud  tema pool sõjakurjategudes süüdistatava siseministri Ain Seppiku avaldusega “Tagasiastumisega taandaksin kogu oma põlvkonna”, milles see püüab oma tegevuse eest kaasvastutajaks teha kogu N.Liidu okupatsiooni ajal Eestis sündinud ja üleskasvanud põlvkonda. Ta väidab nägevat enda isiku süüdistamises ohtlikke nõiajahi märke ühiskonna teadlikuks lõhestamiseks. A.Seppiku püüd ennast upitada põlvkonna sümboliks on suurushullustus ja äärmiselt solvav kogu põlvkonnale, kuhu ta kuulub. EEPL ei ole märganud, et keegi peale A.Seppiku enda (ja ehk ka peale mingi tühise osa tema erakonnast, eesotsas E.Savisaarega) oleks end tundnud puudutatuna sellest, et eesti ajakirjandus on hakanud paljastama mõningaid ENSV Ülemkohtu poolt 1985.aastal heakskiidetud repressioone isikute vastu, kes Eesti Vabariigi Riigikohtu poolt 1995.aastal tunnistati võitlejaiks “Eesti iseseisvuse eest ja eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu”. Sõjakurjategijate paljastamine ei ole mitte ühiskonna lõhestamine, vaid selle tervendamine.
A.Seppiku põlvkond pani 1989.aastal Balti ketis välja 400-500 tuhat protesteerijat Eesti okupeerimise ja ikestamise vastu. Koguni selle põlvkonna kommunistidest astus 90% ehk umbes 50 tuhat eestlasest parteiliiget meie “laulva revolutsiooni” jooksul Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ridadest välja. EEPL vaidleb otsustavalt vastu A.Seppiku püüetele märgistada neid kõiki sõjakurjategija sildiga. EEPL hinnangul valitses okupeeritud Eestit Moskva, kes oli oma kohalikeks esindajaiks määranud “parteilise nomenklatuura” nime all ehk nii umbes mõnisada kollaboranti. Eesti rahva vaenlasi ja sõjakurjategijaid tuleks otsida sellest Moskva käsilaste jõugust – ja vaevalt, et neid õnnestub Eesti demokraatlikus kohtus süüdi mõista üle paarikümne.
EEPL soovib informeerida Ain Seppikut, et ka Nürnbergi rahvusvaheline tribunal ei tunnistanud oma 1946.a 1.oktoobri kohtuotsuses kuritegelikuks mitte kogu natsipartei, vaid ainult selle partei nn juhtiva korpuse, mida meie tingimustes võiks samastada kõrgnomenklatuuriga. See rahvusvahelise õiguse ainus meile teadaolev pretsedent kohustab ka Eesti Vabariiki.
EEPL kutsub oma rahvuskaaslasi, eriti kõiki ausaid endisi kommuniste üles protesteerima Ain Seppiku ja temaga koosmeeles tegutseva Eesti Keskerakonna ladviku  häbematuse vastu, kes näivad püüdvat endaga kaasa tõmmata ning ajaloolise tõe ja õigluse vastu ringkaitsesse organiseerida üht tervet eestlaste põlvkonda ja eriti kunagi hädasunnil NLKP liikmeiks astunud ja parteiga mitte ilmaski tõeliselt liitunud inimesi. Kui keegi eesti ühiskonda praegu lõhestada püüab, siis on see Ain Seppik oma sõpradega.

 

Eesti Endiste Poliitvangide Liit

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.