EEPL ühiskondlik süüdistus

Ühiskondlik süüdistus

 

Eesti Endiste Poliitvangide Liit esitab Eestit aastail 1944-1994 okupeerinud N.Liidu kollaborantide ja N.Liitu ENSV-nimelise okupatsioonihalduse juhtivate ametnikena esindanud Ain Seppiku ja Edgar Savisaare vastu järgmised ühiskondlikud süüdistused ning palub Eesti Vabariigi selleks kohustatud organeid mõlema süüasi uurimisele ja menetlemisele võtta.

            Ain Seppik, töötades ENSV juhtiva kontrollorgani, nn Ülemkohtu liikmena ja olles teadlik paljude Eesti kodanike vägivaldsest saatmisest okupandi territooriumile tema kontrollile alluvate okupatsiooniorganite kaudu ning olles kohustatud ja õigustatud nende organite õigusevastast tegevust takistama, lasi seda kõike sündida ning seega pani toime aegumatu sõjakuriteo, mis on kirjeldatud Genfi 1949.a neljandas (okupeeritud territooriumi tsiviilisikuid kaitsvas) konventsioonis, s.h iseäranis artiklites 47, 49, 67, 76, 146,147 ja 148, ning Eesti Vabariigi kehtiva karistusseadustiku paragrahvides 88 ja 97 (arvestades lisaks EV Põhiseaduse §123 ja §146 nõudeid). Raskendava asjaoluna tuleks arvestada, et Ain Seppik esitas hiljem EV Riigikokku kandideerides valeliku süümevande, mistõttu tuleks ühtlasi ta mandaat EV Põhiseaduse rakendamise seaduse §6 alusel tagantjärgi tühistada.

            Edgar Savisaar on vastavalt BNS poolt 29.jaanuaril 2003 kell 18:59 avaldatud uudisele kiitnud Ain Seppikut, et viimane sovetiaegse kohtunikuna nimetas fašismi propageerinud noorukeid fašistideks. Seda kohtuasja kirjeldavast ajaleheülevaatest (vt Riigikohtu otsus nr III-1/3-31/95 ja 29.jaan hommikune Eesti Päevaleht) selgub aga, et EV Riigikohus rehabiliteeris 1995.aastal kõik tollased süüdimõistetud ja leidis et nende tegevus seondus Eesti Vabariigi iseseisvuse eest ja Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu peetava võitlusega. Härra Savisaarele oli see rehabiliteerimine eelmainitud avalduse tegemise ajal kindlasti teada ning järelikult on ta kaudselt laimanud Riigikohut (karistusseadustiku §305 ja §275), et see rehabiliteerib fašiste. Uurides seoses Ain Seppiku kui sõjakurjategija paljastamisega ajakirjanduses avaldatud fakte ning andmeid neile reageerimisest on Endiste Poliitvangide Liidul tekkinud kurvastav mulje, et Edgar Savisaar on säilitanud sovetliku mõtteviisi ning peab nõukogude režiimi vastast tegevust fašismiks. See tähendab Riigikohtu kogu rehabiliteerimistegevuse kahtluse alla seadmist ning kõigi endiste poliitvangide taas-süüdistamist.

 

Niisugusel isikul ei tohiks olla kohta Eesti poliitikas.

 

 

Eesti Endiste Poliitvangide Liit

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.