Eesti Põlevkivi toetab oma töötajaid kodakondsuse saamisel

AS Eesti Põlevkivi, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Riiklik Eksami ja
Kvalifikatsioonikeskus ning Integratsiooni Sihtasutus sõlmivad reedel
neljapoolse kokkuleppe Eesti Põlevkivi kodakondsuseta töötajate eesti keele
õppe ja Eesti kodakondsuse taotlemise toetamise kohta.

Lepingu kohaselt toetab Eesti Põlevkivi (EP) oma töötajate püüdlusi Eesti
kodakondsuse taotlemisel avaldades oma siseinfokanalites kodakondsust ja
selle taotlemiseks vajalikke tegevusi tutvustavaid materjale. Samuti
võimaldab ettevõte kasutada konsultatsioonide ja eksamite läbiviimiseks oma
ruume.

Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus (REKK) valmistab ette asjakohast
informatsiooni, vahendab seaduse tundmise eksami õppematerjale, prooviteste
ja teabelehti. Samuti korraldab REKK loenguid ja konsultatsioone Eesti
Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami teemadel.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet jagab koostöös EP-ga informatsiooni ning
kodakondsuse taotlemist tutvustavaid materjale, aitab taotlejaid avalduste
täitmisel ja võtab kohapeal vastu täidetud avaldusi.

Integratsiooni Sihtasutus koordineerib ülejäänud kolme osapoole koostööd
ning toetab ülalnimetatud tegevusi rahaliselt välisabiprojekti
“Mitmekultuuriline Eesti” vahenditest.

Lepingule kirjutavad alla Eesti Põlevkivi juhatuse esimees Mati Jostov,
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor Mari Pedak, Riikliku Eksami
ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Enn Mänd ning Integratsiooni
Sihtasutuse juhataja Mati Luik.

Kokku töötab Eesti Põlevkivis 2317 kodakondsuseta isikut.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.