Erametsakeskuselt

SA-le Erametsakeskus taotluste esitamise tähtaeg läheneb

SA Erametsakeskus ootab 1.detsembriks taotlusi alljärgnevatele toetatavatele tegevustele:

erametsaomanike individuaalne nõustamine;

erametsaomanike rühmanõustamine;

erametsaomanike koolitamine, sh väliskoolitus;

metsaomanikust sõltumatult tekkivate metsakahjustuste ärahoidmine, nende leviku tõkestamine.

Erametsaomanike individuaalnõuande toetuse saamiseks peab metsaühistu esitama juba teostatud individuaalnõustamiste kohta EMKle:

1. taotluse (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 1);

2. aruande (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 4).

Rühmanõustamise toetuse saamiseks peab metsaühistu esitama EMKle planeeritava rühmanõustamise kohta:

taotluse (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 1);

rühmanõustamise päevakava, milles on märgitud rühmanõustamise toimumise koht ja aeg, lektorid, rühmanõustamise kestus ja metoodika nagu teoreetiline, praktiline või rühmatöö.

Erametsaomanike koolitamise toetuse saamiseks peab taotleja esitama EMKle:

taotluse (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 1);

koolitusprojekti, milles on nimetatud koolituse teemad, lektorid, koolitaja, osavõtjate arv, koolituse toimumise koht ja aeg, koolituse kestus ja koolituse metoodika, nagu teoreetiline, praktiline või rühmatöö.

Metsakahjustuste ärahoidmise ja nende leviku tõkestamise toetus.

Selle toetamisena käsitletakse tegevus-, investeerimis- ja soetuskulude osalist hüvitamist, mis on tehtud: kahjurputukate, nagu männikärsakad, juureüraskid ja kooreüraskid, leviku tõkestamiseks; juurepessu tõrjeks; ulukikahjustuste ja tulekahjude tõkestamiseks.

Toetuse saamiseks peab taotleja EMKle esitama tehtud tööde kohta:

1. taotluse (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 1);

2. teostatud tegevuse kaardimaterjali koos omaniku nime, kinnistu nime ja katastritunnusega või keskkonnateenistuses registreeritud metsakahjustuse metsateatise, mille asukohaskeemile on märgitud metsakahjustuse ennetamise ala;

3. nimekirja (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 16);

4. hinnapakkumiste võrdlustabeli (http://www.eramets.ee/toetused/ Lisa 12).

Sihtasutus Erametsakeskus on eraõiguslik juriidiline isik, mille asutajaõigusi teostab Keskkonnaministeerium. Sihtasutuse eesmärk on tagada säästlikule ja keskkonda kaitsvale metsamajandamisele tugineva jätkusuutliku erametsanduse arendamine, sealhulgas riigi metsapoliitikas, metsanduse arengukavas, metsaseaduses, Eesti maaelu arengukavas ja teistes riiklikes strateegilistes dokumentides ning välisabi programmides sätestatud erametsanduse arengusuundade elluviimine. Asutus tegutseb alates 1999. aastast.

Vaata ka „Erametsakeskuse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise korra” punkte 6, 7, 8 ja 22 (http://www.eramets.ee/toetused/?m=331).

Lisainfo:

tel. 65 25 333

SA Erametsakeskus

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.