Vabaühenduste Fondi projektide taotlusvoor kuni 29.01.2008

Avaldame info projektikonkursi kohta, mis võiks www.virumaa.ee lugejatele huvi pakkuda.

 

Täna, 22. novembril kuulutatakse välja esimene Vabaühenduste Fondi projektide taotlusvoor tähtajaga 29. jaanuar 2008.

 

Toetusi võivad taotleda Eestis registreeritud MTÜ-d ja SA-d, mis tegutsevad avalikes huvides, s.h:

* kodanikuühendused, mis tegutsevad vabatahtlikkuse alusel ning ei ole

riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse valitseva mõju all;

* sotsiaalpartnerid (tööandjate ühendused ning ametiühingud); 

* teatud eristaatust omavad sõltumatud organisatsioonid (nt.

Rahvusvaheline Punane Rist).

 

Oma-ja/või kaasfinantseerimine peab olema vähemalt 10% projekti abikõlbulikest kuludest.

 

Toetussumma:

* väikeprojekt (toetussumma 20 000–100 000 kr), kestvus kuni 12 kuud);

* suurprojekt (toetussumma 100 000–500 000 kr), kestvus kuni 24 kuud).

 

Vabaühenduste Fond toetab algatusi, mis on suunatud vabaühenduste institutsionaalse võimekuse ning rolli ja mõju tugevdamisele ühiskonnas. Tegevused peavad olema kavandatud ühes kolmest eelisvaldkonnast:  

* demokraatia ja kodanikuühiskonna areng;

* keskkond ning säästev areng;

* sotsiaalne integratsioon ning kohalik areng.

 

Vabaühenduste Fond on Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide raames loodud toetusskeem, mille eesmärk on tagada kodanikuühenduste osalemine majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks suunatud tegevustes Euroopa Majanduspiirkonnas. Programmiperioodi vältel eraldatakse Eestile kokku 33 202 084 EEK. Vahendusasutuseks Eestis on Avatud Eesti Fond.

 

Lühiülevaade konkursist www.projektid.ee/norra.

 

Info edastas Projektiekspert OÜ, mis on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt.

 

Lugupidamisega,

 

Markus A. Kõiv

juhataja

Projektiekspert OÜ

___________________________________________________

 

Projektiekspert OÜ — toetuste taotlemine fondidest

www.projektid.eeinfo@projektid.ee

626 3236 — 501 0425

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.