Erametsanduse infopäevad ja toetuste taotlemise kord

Metsandustoetuste infopäevad

SA Erametsakeskus korraldab erametsaomanikele suunatud infopäevad metsandustoetuste taotlemise võimaluste tutvustamiseks.

31. märtsil Pärnus, hotelli Strand suures saalis (Tammsaare pst 35);

1. aprillil Tallinnas, Põllumajandusministeeriumi suures saalis (Lai 39/41);

2. aprillil Paides, Paide Kultuurikeskusese väikses saalis (Pärnu tn 8);

3. aprillil Rakveres, hotellis Wesenbergh (Tallinna 25);

8. aprillil Tartus, Tartumaa Keskkonnateenistuse suures saalis (Aleksandri 14).

Infopäeval tutvustatakse nii siseriiklikke kui ka uusi Euroopa Liidu metsandustoetusi.

Infopäeva ajakava:

16.30-17.30: Siseriiklikud toetused (SA Erametsakeskuse toetuste taotlemine, taotluste menetlemine ja toetuste maksmise kord).

17.30-18.00: Metsamajandamiskavade koostamise toetamise tingimused.

18.00-18.30: Pärandkultuuri objekti taastamise, hooldamise ja eksponeerimise toetamise tingimused ja vääriselupaiga kaitse.

18.30-18.45: Kohvipaus

18.45-19.10: Metsamajandusalase koostööprojekti elluviimise, nõustamise ja koolitamise tugisüsteemi arendamise ning koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamise toetamine.

19.10-19.30: Erametsaomanike rühma- ja individuaalse nõustamise toetamise tingimused.

19.30-20.00: Raiesmiku uuendamise toetamine.

20.00-21.00: Euroopa Liidu uute metsandusalaste toetuste tutvustus: „Natura 2000 toetus erametsamaale“ ja „Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisaväärtuse andmine“.

Lektorid: SA Erametsakeskuse spetsialistid

Infopäevadest osavõtt on tasuta.

Lisainfo:

SA Erametsakeskus
Tartu mnt 63
10115 Tallinn
Tel 652 5333
e-post eramets@eramets.ee
www.eramets.ee

XXX

Erametsanduse toetuste taotlemise kord

26. märtsil 2008 kinnitas Erametsakeskuse (EMK) nõukogu Erametsanduse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise korra 2008. aastaks.

2008. aastal kavandab EMK siseriiklikest vahenditest kokku jagada toetusteks üle 33 miljoni krooni. Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud 1. jaanuaril 2008 või pärast seda, välja arvatud metsamajandamiskava koostamise toetamine, mille puhul on abikõlbulikud alates 1. jaanuarist 2007 tehtud kulud.

25. aprilliks saab esitada toetuse taotluseid järgmistele toetuse liikidele:

  • Erametsaomanike individuaalne nõustamine, sh erametsaomanike nõustamise ja koolitamise korraldamise, koordineerimise ja järelevalve teostamine (toetust saavad taotleda metsaühistud);

  • Erametsaomanike rühmanõustamine, sh erametsaomanike nõustamise ja koolitamise korraldamise, koordineerimise ja järelevalve teostamine (toetust saavad taotleda metsaühistud).

  • Metsamajandamiskavade koostamise toetamine (toetust saavad taotleda metsaühistud)

1. maiks saab esitada toetuse taotluseid järgmistele toetuse liikidele:

  • Pärandkultuuri objekti taastamine, hooldamine ja eksponeerimine (toetust saavad taotleda metsaühistud ja erametsaomanikud);

  • Metsamajandusalane koostööprojekti elluviimine, nõustamise ja koolitamise tugisüsteemi arendamine, koolimetsa asutamine ja tegevuse korraldamine (toetust saavad taotleda metsaühistud);

  • Konsulendi baasraha (toetust saavad taotleda metsaühistud ja erametsaomanikud).

Raiesmiku uuendamise toetuse taotluse esitamise tähtpäev on 15. juuni. 2008. aastal on raiesmiku uuendamise toetus tehtud tööde põhine, mis tähendab, et taotlus esitatakse juba tehtud tööde kohta.

Taotlusi saab esitada posti teel, käsipostiga EMK-sse aadressil Tartu mnt 63 Tallinn 10115 (IV korrus) või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile taotlus@eramets.ee.

Uue toetuste taotlemise korraga saab tutvuda internetiaadressil: www.eramets.ee/toetused.

EMK korraldab viis infopäeva toetuse taotlemise korra tutvustamiseks ajavahemikul 31.03.08-08.04.08, infopäevade täpse ajakava leiate aadressilt www.eramets.ee/uudised/?n=3819. Lisaks soovitame nõu ja abi saamiseks pöörduda piirkondlike metsaühistute poole, kelle kontaktandmed leiate aadressilt www.eramets.ee/organisatsioonid/.

Erametsakeskuse eesmärk on tagada säästlikule ja keskkonda kaitsvale metsamajandamisele tugineva jätkusuutliku erametsanduse arendamine, sealhulgas  riigi metsapoliitikas, metsanduse arengukavas, metsaseaduses, Eesti maaelu arengukavas ja teistes riiklikes strateegilistes dokumentides ning välisabi programmides sätestatud erametsanduse arengusuundade elluviimine.

Lisainfo:

SA Erametsakeskus
Tartu mnt 63, 10115 Tallinn
Tel 652 5333
e-post eramets@eramets.ee

www.eramets.ee

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.