info keskkonnaprojektide rahastamisvõimaluse kohta

Lp portaali haldaja

www.virumaa.ee

 

Saadame info keskkonnaprojektide rahastamisvõimaluse kohta, mis võiks www.virumaa.ee lugejatele huvi pakkuda.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projektitaotluste esitamise tähtaeg on 17. märts 2008.a.

 

Keskkonnaprogrammi valdkonnad:

* keskkonnakorraldus (välisõhukaitse, maapõu, tehnika)

* veemajandus (reoveekäitlus, joogiveekäitlus, jääkreostus, mitteehituslikud tööd, veekogude tervendamine ja korrastamine)

* jäätmekäitlus (tavajäätmete käitlemine, ohtlike jäätmete käitlemine, prügilate sulgemine)

* looduskaitse (liikide kaitse korraldamine, kaitsealade hooldus, pargid ja üksikobjektid, looduskaitseline infrastruktuur)

* metsandus (metsanduse programm, jahinduse programm)

* kalandus (kalandusalased teadusuuringud, kalavarude taastootmine, kalandusalased arendusprojektid, kalavarude kaitse ja kontroll)

* keskkonnateadlikkus (keskkonnasõbralik käitumine, säästlikud tarbimisharjumused, keskkonnaharidus ja elusloodus õpiprotsessis, jäätmekäitlus, teavitamine, maakondlik alamprogramm)

* maakondlik

 

Omafinantseeringu protsent sõltub taotleja juriidilisest vormist. KIK jagab ka keskkonnalaenusid.

 

Projektiideede sobivust konkursile saate testida aadressil www.projektid.ee/idee (tasuta). Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/kik.

 

Info edastas Projektiekspert OÜ (asutatud 2002.a.), kelle peamine teenus on rahastajate leidmine ja projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt. Eelmisel konkursil rahastas KIK meie meeskonna koostatud projektidest järgnevad:

* Soldina, Kudruküla ja Sinimäe rauaeraldusfiltrite paigaldus * Kudruküla reoveekanalisatsioon

 

Lugupidamisega
Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ

info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |Skype: projektiekspert

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.