Jõhvi tööstuspark

Jõhvi linn esitleb Töötuspargi AS PricewaterhouseCoopers Advisors äriplaan
ja investeeringutaotluse koostab

K.o. aasta märtsi alguses läbiviidud riigihanke väljakuulutamiseta
läbirääkimistega pakkumise tulemusel asus AS PricewaterhouseCoopers Advisors
koostama Jõhvi tööstuspargi äriplaani ja tasuvusuuringut ning
investeeringutaotlust Phare infrastruktuuri toetusskeemile. Leping Jõhvi
Linnavalitsuse ja PwC Advisors vahel allkirjastati 19.03.03. Äriplaani
koostamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Tööstuspiirkondade
programm.

Jõhvi Tööstuspark on kavas rajada endise Mäehariduskeskuse kinnisvara baasil
(aadress Jõhvi Sompa tn.40). Nimetatud kinnisvara sobib tööstuspargi
väljaehitamiseks- olemas on tootmistegevust võimaldav territoorium ning
hoonestus; infrastruktuurid ja väga hea ligipääs Tallinn-Narva mnt.-le ja
raudteele.

Äriplaan, tasuvusuuring ning investeeringutaotlus valmivad maikuu lõpuks.
Käivitunud on äriplaani koostamise esimene etapp: hetkeolukorra analüüs kus
selgitatakse välja olemasolevad eeltingimused, s.h. Mäehariduskeskuse
sobivus tööstuspargi arendamiseks  ning piirkonna ettevõtjate huvi
tööstuspargi vastu. Äriplaani koostamise teises etapis valitakse välja
potentsiaalsemad tegevusvaldkonnad, milles tööstuspark võiks toimida ning
tehakse tasuvusanalüüs. Viimases kolmandas etapis koostatakse tööstuspargi
rajamise tegevuskava ning esmaste investeeringute kaasamiseks projekttaotlus
Phare tööstusinfrastuktuuri toetusskeemile.

Tegemist on mastaapse ühisprojektiga, mis viiakse ellu Jõhvi linna
partnerluses EAS Ida-Viru Agentuuri, EKTK Ida-Virumaa esinduse, Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu, Jõhvi Kutsekeskkooli, TTÜ Virumaa Kolledzhi ning
Haridusministeeriumi Koolivõrgu büroo Virumaa piirkonnaga. Aktiivset huvi
projekti vastu tunnevad mitmed piirkonna tuntud ettevõtted. Projekti
partnerid tutvusid märtsi algul Tapa ning Narva kogemusega tööstuspargi
rajamisel.

Taustast
Tööstuspark on üks majanduse arendamise mudelitest mis pakub
administreerimist ja teenuseid tänapäevaste tootmis- ja teenindusettevõtete
ligimeelitamiseks. Tööstuspark eeldab maa-ala täpset planeerimist,
infrastruktuuri olemasolu, ühtset pargi juhtimist, planeeritud haljasalasid,
kõrgel tasemel srtuktureeritud töökeskkonda, äriteenuseid ja mõnikord ka
väljaehitatud hooneid. Eestis on tööstusparkide rajamine uudne, kuid Lääne
ja Ida Euroopas on sellest saanud üldlevinud meetod soodustamaks uue
tööstusettevõtluse tekkimist või eksisteeriva tööstustegevuse laiendamiseks.
Eesti esimesed tööstuspargid on rajatud Tapale ja Paldiskisse, lisaks
arendatakse tööstusparke vähemalt Tallinnas (Dvigateli territooriumil,
Paljassaares) ning Narvas (tekstiiliklaster AS Nakro territooriumil).
Sarnase eesmärgiga projekte on käivitatud mujalgi Eestis.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.