Jõhvi Töötuspargi äriplaani ja investeeringutaotluse koostab AS PricewaterhouseCoopers Advisors

K.o. aasta märtsi alguses läbiviidud riigihanke väljakuulutamiseta
läbirääkimistega pakkumise tulemusel asus AS PricewaterhouseCoopers
Advisors koostama Jõhvi tööstuspargi äriplaani ja tasuvusuuringut ning
investeeringutaotlust Phare infrastruktuuri toetusskeemile. Leping Jõhvi
Linnavalitsuse ja PwC Advisors vahel allkirjastati 19.03.03. Äriplaani
koostamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
Tööstuspiirkondade programm.

Jõhvi Tööstuspark on kavas rajada endise Mäehariduskeskuse kinnisvara
baasil (aadress Jõhvi Sompa tn.40). Nimetatud kinnisvara sobib
tööstuspargi väljaehitamiseks- olemas on tootmistegevust võimaldav
territoorium ning hoonestus; infrastruktuurid ja väga hea ligipääs
Tallinn-Narva mnt.-le ja raudteele.

Äriplaan, tasuvusuuring ning investeeringutaotlus valmivad maikuu
lõpuks. Käivitunud on äriplaani koostamise *esimene etapp*:
hetkeolukorra analüüs kus selgitatakse välja olemasolevad eeltingimused,
s.h. Mäehariduskeskuse sobivus tööstuspargi arendamiseks  ning piirkonna
ettevõtjate huvi tööstuspargi vastu. Äriplaani koostamise *teises
etapis* valitakse välja potentsiaalsemad tegevusvaldkonnad, milles
tööstuspark võiks toimida ning tehakse tasuvusanalüüs. Viimases
*kolmandas etapis* koostatakse tööstuspargi rajamise tegevuskava ning
esmaste investeeringute kaasamiseks projekttaotlus Phare
tööstusinfrastuktuuri toetusskeemile.

Tegemist on mastaapse ühisprojektiga, mis viiakse ellu Jõhvi linna
partnerluses EAS Ida-Viru Agentuuri, EKTK Ida-Virumaa esinduse,
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Jõhvi Kutsekeskkooli, TTÜ Virumaa
Kolledzhi ning Haridusministeeriumi Koolivõrgu büroo Virumaa
piirkonnaga. Aktiivset huvi projekti vastu tunnevad mitmed piirkonna
tuntud ettevõtted. Projekti partnerid tutvusid märtsi algul Tapa ning
Narva kogemusega tööstuspargi rajamisel.

Taust:

Tööstuspark on üks majanduse arendamise mudelitest mis*_ _*pakub
administreerimist ja teenuseid tänapäevaste tootmis- ja
teenindusettevõtete ligimeelitamiseks. Tööstuspark eeldab maa-ala täpset
planeerimist, infrastruktuuri olemasolu, ühtset pargi juhtimist,
planeeritud haljasalasid, kõrgel tasemel srtuktureeritud töökeskkonda,
äriteenuseid ja mõnikord ka väljaehitatud hooneid. Eestis on
tööstusparkide rajamine uudne, kuid Lääne ja Ida Euroopas on sellest
saanud üldlevinud meetod soodustamaks uue tööstusettevõtluse tekkimist
või eksisteeriva tööstustegevuse laiendamiseks. Eesti esimesed
tööstuspargid on rajatud Tapale ja Paldiskisse, lisaks arendatakse
tööstusparke vähemalt Tallinnas (Dvigateli territooriumil, Paljassaares)
ning Narvas (tekstiiliklaster AS Nakro territooriumil). Sarnase
eesmärgiga projekte on käivitatud mujalgi Eestis.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.