Julianus Inkasso laienes Ida-Virumaale

Märtsis avas Jõhvis esinduse Julianuse Inkasso Agentuur AS (edaspidi
Julianus Inkasso) – üks Eesti suuremaid võlgade sissenõudmis- ja
juriidilisi teenuseid pakkuv ettevõte.

Julianus Inkasso alustas tegevust kaheksa aastat tagasi, 1994. aastal,
ning on tänaseni püsinud inkassoturu liidrite seas. 2001 aastal nõudis
Julianus Inkasso võlgnikelt sisse üle 40 miljoni krooni ja hetkel on
firma menetluses 23 000 aktiivset võlanõuet. Ettevõttes töötab 22
inimest, mis on suurim näitaja Eestis tegutsevate inkassofirmade seas.

Ida-Virumaa esinduse avamine on esimene samm firma tegevuse
regionaalsemaks muutmise suunas. Laienemine on tingitud nii pidevalt
suurenevast võlanõuete portfellist, kui ka klientide arvu kasvust
Eesti erinevates regioonides. Julianus Inkasso juhataja Jaanus Laidvee
sõnul suudetakse klientidele ja võlgnikele lähemal asudes osutada
veelgi kvaliteetsemat inkassoteenust. Ühelt poolt on kogemused
näidanud, et paremaid tulemusi võlgnikega kokkulepete sõlmimisel
saavutatakse nendega vahetul kohtumisel. Teiselt poolt astutakse
sammu võrra lähemale oma klientidele, mis aitab paremini mõista nende
vajadusi ning seeläbi leida sobivamaid lahendusi edaspidise koostöö
osas.

Ida-Virumaal on Julianus Inkasso lisaks ärinõuete sissenõudmisele
pööranud erilist tähelepanu ka kommunaalettevõtete ning
korteriühistute debitoorsete võlgnevuste vähendamisele. Teadaolevalt
on selles regioonis elanike maksekultuur nõrgem kui nii mõneski teises
Eesti piirkonnas ning Julianuse Inkasso soovib olukorda muuta,
pakkudes niinimetatud mass-sissenõudemenetlust eeskätt just
kommunaalettevõtetele ja korteriühistutele.

Käesoleva aasta aprillis-mais alustab Julianus Inkasso massilist
kohtumenetlust kommunaalteenuse eest võlgu olevate isikute vastu.
Lähema kolme-nelja kuuga kavatsetakse esitada ligikaudu tuhat hagi
kohtusse ning menetlust jätkatakse kuni maksedistsipliin oluliselt
paraneb ja elanikkond hakkab endale võetud kohustusi korrektselt
täitma.

Julianus Inkasso teeb koostööd aktsiaseltsiga Krediidiinfo, kellega on
sõlmitud infovahetusleping, mille kohaselt edastab Julianus Inkasso
Krediidiinfo maksehäirete registrisse infot enda menetluses olevate
võlanõuete kohta. Vastavalt eelpool nimetatud lepingule edastab
Julianus Inkasso maksehäirete registrisse  informatsiooni nii
ettevõtete kui eraisikute kohta, kes ei suuda tähtaegselt kohustusi
täita. Andmed maksehäirete kohta säilitatakse ning neid hoitakse
Registris nähtaval 7 aastat arvates maksehäire kustutamise ehk
võlanõude tasumise päevast. Registris sisalduva info põhjal langetavad
oma igapäevaseid krediidiotsuseid pangad, liisingfirmad ja teised
krediteerijad.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.