Sihtasutuse Virumaa Muuseumid asutamine eelnõu

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus kiitis heaks Sihtasutuse Virumaa Muuseumid asutamine eelnõu. Sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik, kelle asutajaõiguste teostajaks on kultuuriministeerium, ning Rakvere linn ja Vihula vald. Sihtasutus hõlmab peamiselt seni riigiasutusena tegutsenud Rakvere Muuseumi koos filiaalidega (Rakvere Ordulinnus, R. Sagritsa Majamuuseum ning Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum) ning Palmse mõisakompleksi. Sihtasutuse põhiülesanded on Palmse ajaloolise mõisasüdame baasil Balti aadlikultuuri käsitleva vabaõhumuuseumi loomine ning seal aastaringselt tegutseva kultuuri- ja puhkekeskuse väljaarendamine, Rakvere Muuseumi tegevuse arendamine koos ekspositsioonipinna laiendamise ja fondihoidla väljaehitamisega, Rakvere ordulinnuse osaline renoveerimine ja linnuse funktsioneerimine aastaringse kultuuri- ja vaba aja keskusena ning teadus-, õppe- ja uurimistöö organiseerimine ja finantseerimine ülalnimetatu baasil. Sihtasutuse asutamisel lõpetatakse Rakvere Muuseumi kui riigiasutuse tegevus. Muuseumikogudesse kuuluvad museaalid jäävad riigile ning antakse sihtasutuse kasutada. Vastavalt korralduse eelnõule annab kultuuriministeerium sihtasutusele üle Tallinnas Tatari 64 asuv kinnistu (AS Printall) koos 7 hoone ja rajatisega, mille harilik väärtus mitterahalise sissemaksena on 18 500 000 krooni ning täiendavalt mitterahalise sissemaksena pärast maa kandmist kinnistusraamatusse riigivara,mille harilik väärtus on kokku 32 894 545 krooni. Lääne-Viru Maavalitsus annab üle mitterahalise sissemaksena pärast maa kinnistusraamatusse kandmist riigivara hariliku väärtusega 9 860 000 krooni. Kultuuriministeerium ja Lääne-Viru Maavalitsus annavad veel sihtasutusele mitterahalise sissemaksena üle vallasvara hariliku väärtusega kokku 16 708 390 krooni. Rakvere linn annab asutamisel sihtasutusele üle rahalised vahendid 100 000 krooni ulatuses ning Vihula vald annab üle vallale mittevajaliku korteriomandi harilikus väärtuses 30 000 krooni.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.