Käivitunud on Ida-Virumaa arengukava 2004+ koostamine

Oktoobris 2002 käivitas Ida-Viru Maavalitsus uue regionaalse arengukava
“Ida-Virumaa arengukava 2004+ ” (lüh.AK 2004+) koostamise. Esimeseks
tegevuseks oli AK 2004+ lähteülesande väljatöötamine. Lähteülesande koostas
töörühm, kuhu oli kaasatud laiem partnerite ring s.h. Ida Virumaa
Omavalitsuste Liit, EAS Ida-Viru Agentuur, Narva Ärinõuandla. Lähteülesanne
sätestab üldjoontes AK 2004+ sisu ja koostamise protsessi.
AK 2004+ koostamise eesmärgiks on maakonna avaliku sektori (kohalikud
omavalitsused ja riigiasutused), mittetulundussektori ning ärisektori
ettevalmistamine Euroopa Liidu struktuuriabi kasutamiseks selle abi
avanemisel. Konkurentsieelis saab olema ühisprojektidel, mis esindavad
suurema hulga partnerite huve ning võimaldavad kaasata rohkem ressursse.
AK 2004+ koostatakse koostöös maakondlike sotsiaal-majanduslike partneritega
ning see peab valmima 2003.a. lõpuks.
Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond korraldab maakonna regioonides
arengukava koostamise protsessi tutvustamist ning esimene selline kohtumine
toimub Idaregioonis 21.03.03.
Ida-Virumaa arengukava 2004+ töörühm kiitis heaks arengukava koostamise
lähteülesande ning sellega saab tutvuda inetrnetiaadressil www.ivmv.ee
alakataloogis maakond/arengukava.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.