Keskkonnaprogrammi projektitaotluste tähtaeg on 15. juuli 2007.a.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. juuli 2007.a.

 

Toetatavad valdkonnad:

* keskkonnakorraldus (välisõhukaitse, maapõu, tehnika)

* veekaitse (reoveekäitlus, joogiveekäitlus, jääkreostus, mitteehituslikud tööd, veekogude tervendamine ja korrastamine)

* jäätmekäitlus (tavajäätmete käitlemine, ohtlike jäätmete käitlemine, prügilate sulgemine)

* looduskaitse (liikide kaitse korraldamine, kaitsealade hooldus, pargid ja üksikobjektid, looduskaitseline infrastruktuur)

* metsandus (metsanduse programm, jahinduse programm)

* kalandus (kalandusalased teadusuuringud, kalavarude taastootmine, kalandusalased arendusprojektid, kalavarude kaitse ja kontroll)

* keskkonnateadlikkus (keskkonnasõbralik käitumine, säästlikud tarbimisharjumused, keskkonnaharidus ja elusloodus õpiprotsessis, jäätmekäitlus, teavitamine, maakondlik alamprogramm)

 

Toetuse taotlejad saavad olla avalikust, äri- ja mittetulundussektorist. Omafinantseeringu protsent sõltub taotleja juriidilisest vormist ning taotletavast summast. Projektiideede sobivust konkursile saab testida aadressil www.projektid.ee/idee (tasuta). Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/kik.

 

 

Info edastas Projektiekspert OÜ, mis on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.