Keskkonnaprojektide rahastamisvõimalus

Avaldame info keskkonnaprojektide rahastamisvõimaluse kohta, mis võiks www.virumaa.ee lugejatele huvi pakkuda. Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projektitaotluste esitamise tähtaeg on 01. novembril 2007.a.

Keskkonnaprogrammi valdkonnad:
* jäätmekäitlus (tavajäätmete käitlemine, ohtlike jäätmete käitlemine, prügilate sulgemine)
* veekaitse (reoveekäitlus, joogiveekäitlus, jääkreostus, mitteehituslikud tööd, veekogude tervendamine ja korrastamine)
* keskkonnakorraldus (välisõhukaitse, maapõu, tehnika)
* looduskaitse (liikide kaitse korraldamine, kaitsealade hooldus, pargid ja üksikobjektid, looduskaitseline infrastruktuur)
* metsandus (metsanduse programm, jahinduse programm)
* kalandus (kalandusalased teadusuuringud, kalavarude taastootmine, kalandusalased arendusprojektid, kalavarude kaitse ja kontroll)
* keskkonnateadlikkus (keskkonnasõbralik käitumine, säästlikud tarbimisharjumused, keskkonnaharidus ja elusloodus õpiprotsessis, jäätmekäitlus, teavitamine, maakondlik alamprogramm)

Omafinantseeringu protsent sõltub taotleja juriidilisest vormist. Projektiideede sobivust konkursile saate testida aadressil www.projektid.ee/idee (tasuta). Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/kik.

Info edastas Projektiekspert OÜ, mis on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt. Projektieksperdi meeskond on koostanud klientidele mitmeid edukaid projekte, mis on KIKist finantseerimist leidnud.

Lugupidamisega,

Markus A. Kõiv
juhataja
___________________________________________________
Projektiekspert OÜ — toetuste taotlemine fondidest
www.projektid.eeinfo@projektid.ee
626 3236 — 501 0425

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.