Kohtla-Järve volikogu võitleb Korbi eest

Kohtla-Järve volikogu võitleb Korbi eest

---

BNS
9. jaanuar 2003 9:07
Kohtla-Järve volikogu töörühm leidis, et riisumissüüdistusega keskerakondlane Valeri Korb, kes sai Kohtla-Järve linnapeaks Keskerakonna ja Res Publica häältega, valiti meeriks seadust rikkumata.

Kohtla-Järve linnavolikogu eestseisuse moodustatud töörühm leidis, et kohtu all oleva Valeri Korbi valimine linnapeaks ei olnud seadusega vastuolus, kirjutab Põhjarannik.

Töörühm, kuhu kuuluvad volikogu esimees Hants Hint ning volikogu liikmed Kaarel Pürg ja Vladimir Peterson, jõudis järeldusele, et Ida-Viru maavanem, kes tegi volikogule ettepaneku viia linnapea valimise otsus vastavusse kehtivate õigusaktidega, on sattunud ekslikule seisukohale.

“Maavanem on lähtunud oma nägemustest, kaasamata selleks õiguskantslerit, mis oleks vältinud vale otsuse tegemist,” on kirjas töörühma koosoleku protokollis.

Ida-Viru maavanem Rein Aidma hinnangul oli volikogu otsus, millega kohtu all olev Valeri Korb sai linnapeaks, vastuolus avaliku teenistuse seadusega. Seetõttu tegi ta 4. detsembril Kohtla-Järve linnavolikogule kirjaliku ettepaneku viie see otsus 15 päeva jooksul vastavusse kehtivate õigusaktidega.

Kohtla-Järve linnavolikogu eestseisus ei võtnud aga maavanema ettepaneku arutamist 18. detsembril toimunud volikogu istungi päevakorda ja otsustas hoopis moodustada töörühma linnapea valimisega seotud protseduuride õiguspärasuse põhjalikumaks uurimiseks. Avaliku teenistuse seadus ei luba teenistusse võtta isikut, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, mille eest võib karistuseks määrata vabadusekaotuse. Kohtla-Järve linnakohus on kinnitanud, et Korbi süüdistatakse paragrahvi alusel, mis näeb ühe karistusliigina ette ka vabadusekaotust.

Valeri Korbi Kohtla-Järve linnapeaks valimise seaduslikkuse seadsid kahtluse alla volikogu opositsioonisaadikud Eduard Odinets Mõõdukatest ja Viktor Andrejev Ühendatud Vene Rahvaparteist. Odinets juhtis vahetult enne salajast hääletamist volikogu liikmete tähelepanu sellele, et Korbi valimine linnapeaks on avaliku teenistuse seadusega vastuolus, kuid 22 volikogu liiget ei võtnud seda arvesse. Valeri Korb ütles tookord, et ta ei näe ühtegi juriidilist takistust, mis ei lubaks tal linnapea ametisse asuda.

BNS
Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.