Novembrikuu tähtpäevi

125 aastat tagasi –
03.11.1878.a. paigaldati Pühajõe kirikutorni kaks teraskella.

15 aastat tagasi –
03.11.1988.a. puhkes tulekajhu Estonia kaevanduse 4 strekis, tekkis plahvatus ja varing. Koheselt alustati kustutustöid. Lõplikult suudeti tulele piir panna 14. detsembriks.

60 aastat tagasi –
04.11.1943.a. sündis 8-kordne Eesti- , 12 kordne VSÜ “Kalev” ja
Balti sõjaväeringkonna poksimeister, aumeistersportlane Priidik
KIPPAR, praegune Jõhvi poksipoiste treener.

80 aastat tagasi –
05.11.1923.a. alustasid tegevust 2-aastased õhtused täienduskursused töölistele Narva 7.(Kreenholmi) Eesti Algkooli ruumes. Õpinguid alustasid 28 meest ja 29 naist, kursusi juhendas A. Jaanson, õppetöö toimus õhtuti kella 18-21.00.

55 aastat tagasi –
05.11.1948.a. jõudis majapidamisgaas torujuhtmeid mööda Kohtla-Järvelt kangelaslinna Leningradi. Kulus veel viis aastat, kui gaasi sai ka Tallinn.

65 aastat tagasi –
06.11.1938.a. sündis Narvas arst Olli TOOMIK, kes Keskfraktsiooni
ja Vabade Demokraatide esindajana kuulus Eesti Vabariigi VII Riigikogu koosseisu.

15 aastat tagasi –
06.11.1988.a. saatis Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP)
ÜRO peasekretärile J. Perez de Guellarile abipalve seoses kaevanduse Estonia tulekahjuga.

5 aastat tagasi:
06.11.1998.a. algasid Jõhvi Kultuurikeskuses messi “Ida-Virumaa “Äripäevad” üritused.

240 aastat tagasi –
08.11.1763.a. sündis Lohusuus eesti keele ja kirjamees Otto Wilhelm
MASING, kes on töötanud  ka Lüganuse kirikuõpetajana. Tema tõi eesti keelde “Õ” tähe. O.W.Masing suri 15.03.1832.a.

95 aastat tagasi –
08.11.1908.a. sündis Narvas ajakirjanik ja poliitik Dmitri KUZMIN,
kes kuulus II Riigi Volikogu – Eesti NSV I Ülemnõukogu ja III-VII ENSV Ülemnõukogu koosseisu. Oli Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse
minister (29.01.1953-03.02.1958) ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Kontrollkomisjoni esimees (03.02.1958-16.09.1961), Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riigikontrolli esimees – Eesti NSV minister
(16.09.1961-21.03.1963.a). Suri Tallinnas 21.05.1998.a.

85 aastat tagasi –
11.11.1918.a. sündis Kohtla vallas koduloolane, luuletaja, kunstnik-kujundaja Hilda SAAREMÄE, kellel olid suured teened Kohtla
ajalooringi edendamisel. H.Saaremäe suri 31.07.2003.a.

55 aastat tagasi –
13.11.1948.a sündis ajakirjanik Monika KOKK, tõeline Virumaa patrioot , kelle sügavasisulised artiklid pakkusid tõest materjali Virumaa valupinktidest. M. Kokk suri 1991.a. ja on maetud Toila kalmistule.

5 aastat tagasi –
13.11.1998.a. avati Illuka Põhikooli võimla – esimene maakonna spordi- uusehitis taasiseseisvunud Eesti Vabariigis.

130 aastat tagasi –
15.11.1873.a. tegi Narva linnapea A. Hahn Narva linna volikogule ettepaneku Hungerburgi (Narva-Jõesuu) väljaehitamiseks heakorrastatud kuurordiks.

120 aastat tagasi –
15.11.1883.a. sündis Peterburi põlevkivikeemik KARL LUTS, kellel on suuri teeneid põlevkivikeemia arendamisel ja tutvustamisel ning Kohtla-Järve kultuuri- ja hariduselu kujundamisel. Karl Lutsu põlevkivialast tööd Eesti Vabadussõja ajal märgiti III liigi Vabadusristiga ja Eesti Punase Risti aumärgiga. Tema nime kannab tänav K-Järve vanalinnas. K.Luts suri 14.06.1941.a. Ussollaagris.

20 aastat tagasi
15.11.1983.a. algas allakirjutanu tegevus Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi direktorina, mis kestis 16.01.1999.a-ni.

65 aastat tagasi –
17.11.1938.a. sündis Püssis teedeinsener Andi Meister, kes oli kaks korda Eesti Vabariigi teede- ja sideminister (21.10.1992- 17.04.1995). Oli “Estonia” katastroofi uurimiskomisjoni esimees, tema sulest ilmus 1997.a.-l “Estonia” katastroiofi kajastav raamat “Lõpetamata logiraamat..”

85 aastat tagasi –
18.11.1918.a. alustas tegevust Jõhvi Kaitseliit, mille esimeseks ülemuseks oli lipnik A.Toomel.

40 aastat tagasi –
19.11.1963.a. sündis Thomas Schock, hariduselt metsamees, kes Saksa Sõjahaudade Hoolde Liidu esindajana teostas saksa sõdurite kalmistute väljaselgitamist ja ümbermatmist, Saksa sõdurite kalmistute taasavamist Jõhvis, Toilas ja Narvas. Tegutses ka saksa sõdurite vangilaagrite kalmistute taastamisel ja äramärkimisel Ahtmes ja Kävas. Praegu on Saksa SHL koordinaator kogu Baltimaades. Viimasel ajal tegutseb rohkem Lätimaal.

105 aastat tagasi –
20.11.1898.a. sündis Narva vallas II liigi 3.järgu Vabadusristi kavaler, kapral Alfred STERN. Eluloolised andmed lõpevad aastaga 1939.

5 aastat tagasi –
20.11.1998.a. toimus Ida-Virumaa Sankt-Peterburgi esinduse avamine.

55 aastat tagasi –
21.11.1948.a. sündis Valgas tehnikateadlane ja poliitik Viktor Andrejev, kes kuulus Eesti NSV XII –Eesti Vabariigi Ülemnõukogusse, oli juhataja asetäitjaks (30.03.1990- 29.09.1992.)

85 aastat tagasi –
25.11.1918.a. võttis Eesti Ajutise Valitsuse Kaubandus-Tööstusministeeriumi volinik, diplomeeritud insener Märt Raud saksa administratsioonilt üle Kohtla-Järve Põlevkivikaevannduse ja hakkas korraldama kaevanduse töö jätkamist juba Eesti riigi ettevöttena. Seda päeva loeti Eesti Riikliku Põlevkivitööstuse SÜNNIPÄEVAKS.

5 aastat tagasi –
25.11.1998.a. oli Vene Fõderatsiooni Leningradi oblasti delegatsiooni külaskäik Ida-Virumaale.

65 aastat tagasi –
27.11.1938.a. võitis Paul Keres Hollandis AVRO suurmeistri tiitli ja sai õiguse mängida male maailmameistri tiitlile A. Aljohhini vastu. Kahjuks jäi matð ära, nii nagu ka järgmine. Siit sai alguse ja jäigi P. Keresele ainult austav tiitel “Igavene teine”.

85 aastat tagasi –
28.11.1918.a. algas Joala lahinguga Narva lähistel Eesti Vabadussõda.

55 aastat tagasi –
28.11.1948.a. sündis Toila vallas pedagoogika kandidaat Edgar KRULL.

50 aastat tagasi –
28.11.1953.a. sündis Kohtla-Järvel muusikateadlane Evi PAPP.

110 aastat tagasi –
29. novembril 1893 ilmus ajalehes “Olevik” teade, et Narva kodanik Mihkel Tasane sai Eestimaa kubernerihärralt loa asutada Jõhvis raamatukauplus. Kus see asus, pole teada.
Kaks aastat hiljem ostis kaupluse Amalie Roht ja uueks asukohaks sai Klettenbergi maja. Kui 1897.a.  A. Roht abiellus Hermann Nordmanniga, asutasid nad suuräri, mis eksisteeris Esimese Maailmasõjani.

85 aastat tagasi –
29.11.1918.a kuulutati Narvas välja Eesti Töörahva Kommuun eesotsas Jaan Anveldiga.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.