Rakvere Linnavalitsuse info oktoober-detsember 2004

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev, 13.12
9.00 linnapea igaesmaspäevane nõupidamine maavanemaga
10.00 Rakvere linnavalitsuse istung
 1. Taksoveoteenuse osutamiseks väljastatud sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (projekt) M. Nuija

 2. Rakvere linnavolikogu komisjonide parandusettepanekud Rakvere linna 2005. aasta eelarve osas (lisa) E. Petrovits

 3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine ja maksmisest keeldumine (projekt) E. Petrovits

 4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine (projekt) E. Petrovits

 5. Hooldaja määramine (projekt) E. Petrovits

 6. Hooldekodusse paigutamine (projekt) E. Petrovits

 7. Lapse ülalpidamiskulude katmine lastekodus (projekt) E. Petrovits

 8. Reservfondist vahendite eraldamine (projekt) E. Petrovits

 9. Detailplaneeringu koostamise algatamine (projekt) E. Petrovits

 10. Ehitusloa väljastamine (projekt) M. Jõe

 11. Kasutusloa väljastamine (projekt) M. Jõe

 12. Ragn-Sells AS hinnamuudatuse taotlus (projekt) M. Jõe

 13. Rakvere Mõisavälja tänava enampakkumise tingimuste väljatöötamise pakkumised M. Jõe

 14. Pakkumiste vastavaks tunnistamine Rakvere linna suve- ja püsilillepeenarde ning noorhaljastuse riigihankes (projekt) M. Jõe

 15. Pakkumise edukaks tunnistamine Rakvere linna suve- ja püsilillepeenarde ning noorhaljastuse riigihankes (projekt) M. Jõe

 16. Pakkujate kvalifitseerimata jätmine ja kvalifitseerimine Rakvere linna kõnniteede, väljakute, parklate, bussipeatuste ja jalgrattateede hooldamise riigihankes (projekt) M. Jõe

 17. Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Marika Spelman’ile (projekt) M. Jõe

 18. Ajalehe “Rakvere Sõnumid” väljaandmisest (projekt, lisa) J. Nurmoja

 19. Jooksvad küsimused
  – Kultuuriministeeriumi eraldisest Lääne-Virumaa Keskraamatukogu arvuti ostmiseks

16.00 Rakvere linnavolikogu väliskomisjoni koosolek:
1. Rakvere linna 2005.a. eelarve – ettekandja: Erich Petrovits
2.
Rakvere linna poolt kaasfinantseeritavad projektid 2005.a. – ettekandja: Lauri Puhvel.
 
16.00 volikogu linnaplaneerimiskomisjoni koosolek:
1. Detailplaneeringute kehtestamine (Oliver Alver)
2. Rakvere linna poolt kaasfinantseeritavad projektid 2005.a. (Lauri Puhvel)
3. Ujula asukoha valimine (Matti Jõe).
 
Teisipäev, 14.12
Rakveret külastavad sõpruslaeva Admiral Pitka meeskonnaliikmed, et tutvustada mereväe tegemisi linna kooliõpilastele:
– 10.00 Rakvere Gümnaasiumis
– 12.00 Rakvere Reaalgümnaasiumis
– 13.30 Rakvere Eragümnaasiumis
17.00 kampaania Värviline Rakvere: parimate majavärvijate autasustamine Villa Teresas
 
 
Kolmapäev, 15.12
15.00 Rakvere linnavolikogu istung:
1.Detailplaneeringu kehtestamine (Võidu 120)– ettekandja: M.Jõe
2.Detailplaneeringu kehtestamine (Fr.R.Kreutzwaldi 26) – ettekandja: M.Jõe
3. Detailplaneeringu kehtestamine (Pikk 14/14a)– ettekandja: M.Jõe
4.Detailplaneeringu kehtestamine (Fr.R.Kreutzwaldi 5e)– ettekandja: M.Jõe
5.Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri (1.lugemine) – ettekandja: M.Jõe
6.Rakvere linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord (1.lugemine) – ettekandja: A.Jaadla
7.Lääne-Virumaa Keskraamatukogu põhimäärus (kinnitamine) – ettekandja: E.Petrovits
8.Täiendavate sõiduoodustuste kehtestamine – ettekandja: E.Petrovits
9.Ametlike kohanimede määramise algatamine – ettekandja: M.Jõe
10.Linnavara võõrandamine – ettekandja: A.Jaadla
11.Rakvere linna 2005.a. eelarve (2.lugemine) – ettekandja: E.Petrovits
12.SA Rakvere Teatrimaja taotlus – etteandja: A.Jaadla

Laupäev, 18.12

12.00 Rakvere keskväljakul algab kohaliku Majaomanike Seltsi korraldatud jõuluüritus, kohal Jõuluvana
18.00 TTÜ naiskoori kontserdiga algab jõulunädal Kolmainu kirikus (18.-26.12), mille käigus toimub jõulukontserte ja jumalateenistusi – esinevad ka Virumaa Poistekoor, Ines Maidre ja Rakvere Linnaorkester.

 
Teisipäev, 21.12
12.00 Rakvere linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek SA Virumaa Muuseumid ruumides
18.00 linnapea Andres Jaadla süütab keskväljakul jõulukuuse juures jõuluvalguse, seejärel minnakse segakoori Vironia ja meeskoori Rakvere kontserdile rahvamajja (algus kell 19)
 
Kolmapäev, 22.12
11.00 esimese koosoleku peab 2006. aasta sumo juunioride MM-i orgkomitee eesotsas Rakvere linnapea Andres Jaadlaga
 
xxx
 
Rakvere Linnavalitsuse info
 
Esmaspäev, 06.12
 
10.00 linnavalitsuse istung:
1.Soome Iseseisvuspäeva tervitused, kutsutud Pentti Kangasluoma
2.Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks (projekt) M. Nuija
3.Sõidukikaartide andmine taksoveoteenuse osutamiseks (projekt) M. Nuija
4.Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule (projekt, lisa) E. Petrovits
5.Ametnike määramine (projekt) E. Petrovits
6.Hoolduse lõpetamine (projekt) E. Petrovits
7.Hooldaja määramine (projekt) E. Petrovits
8.Hooldekodusse paigutamine (projekt) E. Petrovits
9.Reservfondist vahendite eraldamine  E. Petrovits
10.Ehitusloa väljastamine (projekt) M. Jõe
11.Kasutuslubade väljastamine(projekt) M. Jõe
12.Rakvere linna jäätmehoolduseeskirja esitamine Rakvere linnavolikogule(projekt, lisa) M. Jõe
13.Jäätmete käitlemise eest võetava teenustasu ülempiiri kehtestamine(projekt) M. Jõe
14.Katastriüksuse sihtotstarbe määramine(projekt) M. Jõe
15.Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Taavi Liivaste’le ja Jaak Kontro’le (projekt) M. Jõe.
16.Rakvere linnale kuuluvate eluruumide kasutusse andmise korra esitamine Rakvere linnavolikogule (projekt, lisa) A. Jaadla
17.Jooksvad küsimused
 
12.00 riigihangete komisjon (Matti Jõe)
17.00 linnapea Andres Jaadla on Soome suursaadiku vastuvõtul seoses Soome iseseisvuspäevaga
 
Teisipäev, 07.12
09.00 linnapea kohtub Ida politseiprefekti Kalev Prillopiga, jututeemaks linna ja politsei koostöö Rakveres, videovalve jms.
13.00 kriminaalpoliitika konverentsil Tallinnas annab justiitsminister Ken-Marti Vaher kodanikujulguse aumärke, mille saab teiste hulgas Aare Veedla Kaitseliidu Viru malevast – eduka tegevuse eest abipolitseinike linnapatrullis
  I osa –  Kriminaalpoliitika

          Sisekaitseakadeemia rektor Peeter Järvelaid räägib nulltolerantsi doktriinist

          Saksa Kriminaaltöötajate Liidu kriminaaldirektor Werner Mäkert kõneleb kriminaaltööst Saksamaal

15.00 II osa – Võitlus organiseeritud kuritegevusega

          Politseipeadirektor Robert Antropov räägib narkokuritegevusest
          Juhtiv riigiprokurör Norman Aas kõneleb korruptsioonist

16.15 III osa – Kuriteoennetus ja ohvriabi

          MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik tutvustab kodu kaitsmise võimalusi

          MTÜ Caritase juhatuse liige, kuriteoennetuse keskuse direktor Jaano Rässa räägib tööst probleemsete noortega

          Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarja Mändmaa kõneleb uuenenud ohvriabisüsteemist

16.00 SA Lääne-Viru Arenduskeskus nõukogu koosolek
16.00 Tuleviku 8 asuva uimasti- ja AIDS-i ennetustoa ametlik avamine
 
Kolmapäev, 08.12
10.00 Lille koolis arutavad maavanem, linnavalitsuse esindajad ja koolirahvas hoone tulevikku seoses riigi sooviga see linnale üle anda
10.00 Rakvere Kutsekeskkoolis Soome-Eesti kutseharidusprojekti 3+3 nõupidamine
 
Neljapäev, 09.12
10.00 abilinnapea Matti Jõe osaleb Rakvere Vallavalitsuses nõupidamisel Tõrma kalmistu asjus.
15.00 AS Rakvere Soojus nõukogu koosolek
15.00 Soome kultuuripäevade korralduskomisjoni koosolek maavalitsuses
15.00 volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek:
1. Suitsetamine koolinoorte hulgas – ettekandja: psühhiaater M. ViikProjekt “Tubakavaba noorus” – ettekandja: M.E. Väljaots
2. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele MTÜ-dele toetuste eraldamine – ettekandja: L.Kivipõld
3. Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord – ettekandja: E.Petrovits
4. Jooksvad küsimused.

Reede, 10.12

11.00 riigi kuriteoennetusnõukogu koosolek Rakvere ordulinnuses – linnapea Andres Jaadla esineb ettekandega Rakvere kuriteoennetustööst, kohal justiitsminister Ken-Marti Vaher:
* Ohvriuuringu tulemuste esitamine (trendide ülevaade ja analüüs) – Tartu Ülikooli Õigusinstituudi kriminoloogia dotsent Jüri Saar
* Kuritegusid toime pannud isikute sotsialiseerimise küsimused – Riigikogu liige Avo Üprus
* Ülevaade Rakvere linna kuriteoennetuslikust tegevusest – Rakvere linnapea Andres Jaadla
* Kohapeal tõstatatud küsimused
 
Laupäev ja pühapäev, 11. ja 12.12
 
Pärnus toimub 4. ülemaaline jõuluvanade konverents – 1. päeval jõuluvanade taliolümpia, 2. päeval suveolümpia; osalema on kutsutud ka Rakvere linnapea Andres Jaadla
xxx

Rakvere Linnavalitsuse info

NB!
Rakverelane, kes käis 26. novembril linnapea Andres Jaadla vastuvõtul ning sai kodanikupäeva puhul linna lipu ja tänukirja, on Arved Ahusalu (sünd. 1927), lisan ka pildi lipu üleandmisest (paremal A.Ahusalu)
 
Kuni 30. novembrini on seoses Jaan Paku muusikapäevadega Rakveres Peterburi Mravinski-nimelise Laste Kaunite Kunstide Kooli direktor Evelina Petrova ja õppealajuhataja, koori “Melodica” dirigent Svetlana Semjonova. Viimastel andmetel ei saanud aga nendega koos tulla Peterburi Moskva rajooni administratsiooniülem (vastavat muudatust on seetõttu oodata ka esmaspäevase istungi päevakorras).
 
Rakveret külastavad täna Leedu korvpallikuulsused Sabonis ja Marèulionis (info: Andres Jaadla, 5203987)
 
Lihtkodanik.jpg:  
 
Rakvere Linnavalitsuse eelinfo
 
Esmaspäev, 29.11
 
10.00 linnavalitsuse istung:
 1. Sankt-Peterburgi linna Moskva rajooni administratsiooniülema pr Jastrebova tervitus

 2. Sõidukikaardi väljastamine taksoveoteenuse osutamiseks (projekt) M. Nuija

 3. Audiitorteenuse pakkumise väljakuulutamine Rakvere linna 2004 majandusaasta aruande audiitorkontrolli läbiviimiseks E. Petrovits

 4. Rakvere linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni otsuse toetuse eraldamise kohta kinnitamine (projekt) E. Petrovits

 5. Nõusoleku andmine alaealise vara võõrandamiseks (projekt) E. Petrovits

 6. Alaealise perekonnanime muutmine (projekt) E. Petrovits

 7. Õpilaste sõidukulude eest tasumine (projekt) E. Petrovits

 8. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine (projekt) E. Petrovits

 9. Laste koolitoidu eest tasumine (projekt) E. Petrovits

 10. Laste lasteaia osalustasu ja toiduraha tasumine (projekt) E. Petrovits

 11. Toimetulekutoetuse maksmine (projekt) E. Petrovits

 12. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine (projekt) E. Petrovits

 13. Hooldaja määramine (projekt) E. Petrovits

 14. Hooldekodusse paigutamine (projekt) E. Petrovits

 15. Ehituslubade väljastamine (projekt) M. Jõe

 16. Kirjaliku nõusoleku väljastamine (projekt) M. Jõe

 17. Kasutuslubade väljastamine (projekt) M. Jõe

 18. Jäätmeloa taotluse suhtes seisukoha andmine (projekt) M. Jõe

 19. Pakkujate kvalifitseerimata jätmine ja kvalifitseerimise riigihankes (projekt) M. Jõe

 20. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (projekt) M. Jõe

 21. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule (projekt) A. Jaadla

 22. Eluruumide ümberhindamise akti kinnitamine (projekt) A. Jaadla

 23. Rakvere linna riskianalüüsi esitamine Lääne-Viru maavanemale A. Jaadla

 24. Jooksvad küsimused

14.00 Koolijuhtide koosolek linnavalitsuses

15.00 SA Rakvere Teatrimaja nõukogu koosolek, muuhulgas tutvutakse KIT-i klubiga
 
Teisipäev, 30.11
10.00 Rakvere Gümnaasiumi hoone renoveerimisprojektide alane nõupidamine; vaadatakse üle olemasolevad projektid ning selgitatakse vajadus täiendavate projektide järele (info: Matti Jõe)
11.00 linnapea Andres Jaadla tutvub metsamajandi tegevusega
13.00 linnavalitsuse turvalisuse ja kriminaalpreventsiooni komisjoni koosolek:
1. Kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kohtute tööpiirkondade ühendamiseks
(Justiitsministeeriumi esindaja)
2. Kahe aasta kokkuvõte turvalisuse- ja kriminaalpreventsiooni tööst. (Andres Jaadla)
3. Riikliku Kriminaalpreventsiooni Nõukogu koosoleku toimumise ettevalmistamine (A.Jaadla)
4. Informatsioon turvakaamerate efektiivsema töölerakendamise  töörühma tööst (Ain Mets, Alar Karu, Jüri Eljas, OÜ “Eltron” esindaja)
5. Jõulupatrull (Aare Veedla)
6. Tänavavalgustuse arengukava hetkeseis (Lennart Korbe)
7. Kuriteoennetustegevuse rahastamine 2005.a. linnaeelarvest (Andres Jaadla)
8. Graffitipiirkondade kehtestamine linnas (Jule Käen, Oliver Alver)
9. Ohvriabi teenuse üleandmine riigile 01.01.2005 (Rainer Miltop)
10. Vanglast vabanenute olukorra kaardistamine (Rainer Miltop, Anu Möldri)
 
Kolmapäev, 01.12
10.00 Rakvere sõpruslaeva “Admiral Pitka” delegatsioon külastab linna – toimub vastuvõtt linnavalitsuses, mille järel külastatakse lastekodu
13.30 “Admiral Pitka” ja Rakvere Linnavalitsuse sõpruskohtumine bowlingus
15.00 volikogu hariduskomisjoni koosolek: Rakvere linna 2005.a. eelarve.
 
Neljapäev, 02.12
14.30 – Türi linna delegatsioon eesotsas linnapea Kaia Iva’ga külastab Rakveret, huvitudes eelkõige siinsest kultuurielust ja huvihariduse korraldusest, kavas tutvumine erahuvialakooli Athenaga
 
Reede, 03.12
Rakvere Sõnumite detsembrinumbri päev
10.30 Rakveres toimuvate Soome kultuuripäevade töörühma koosolek maavalitsuses
 
XXX
 
Rakvere Linnavalistuses
 
Esmaspäev, 22. november
10.00 linnavalitsuse istung

PÄEVAKORD:

Rakvere Spordikeskuse ruumide üürihindade kehtestamine (projekt, lisa) E. Petrovits

Rakvere Spordihoone ruumide üürihindade kehtestamine (projekt, lisa) E. Petrovits

Avalduse esitamine Lääne-Viru Maakohtule eestkostja määramiseks (projekt) E. Petrovits

Hooldaja määramine (2 projekti) E. Petrovits

Spordiklubi “Ippon” taotlus (lisa) E. Petrovits

Rakvere Muusikakooli Sihtasutuse pöördumine (lisa) E. Petrovits

Rakvere Saksofonikvarteti taotlus (lisa) E. Petrovits

EELK Rakvere Kolmainu Koguduse avaldus (lisa) E. Petrovits

Ehituslubade väljastamine (projekt) M. Jõe

Kasutusloa väljastamine (projekt) M. Jõe

Kirjalike nõusolekute väljastamine (projekt) M. Jõe

Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule (projekt) M. Jõe

Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (projekt) M. Jõe

Kokkuvõte kampaaniast “Värviline Rakvere 2004” (lisa) M. Jõe

Reservfondist vahendite eraldamine (lisa) M. Jõe

Kohaliku jäätmehoolduse õigusaktide eelnõud (lisa) M. Jõe

Rakvere linna riskilanalüüs (lisa) A. Jaadla

Lääne-Viru Maavalitsuse pöördumine (lisa) A. Jaadla

Firestudio OÜ taotlus (lisa) A. Jaadla

Jooksvad küsimused
– ajalehe “Rakvere Sõnumid” väljaandmisest

Linnavalitsusse oodata uut kultuurispetsialisti (Edith Sepp)
 
Teisipäev, 23. november
12.00 linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek
 
Kolmapäev, 24. november
Rakvere keskväljakule tuuakse linna jõulukuusk
 
Neljapäev, 25. november
16.00 kodanikupäeva eelõhtul toimub Lääne-Viru Keskraamatukogus teabepäev “Kuidas saada kaitset kodu- ja koolivägivalla eest?”, mille korraldab Lääne-Viru Maavalitsus koostöös Rakvere Linnavalitsusega (vt. maavalitsuse pressiteade: http://zoomserv.mls.ee/lvirumv/index.php?id=1483&;;PHPSESSID=ab521782f848a86e0bb3d11aac1bef7c)
 
Reede, 26. november
Rakveret külastavad rahvusvahelise korvpalliorganisatsiooni FIBA Ida-Euroopa divisjoni esindajad
 
Pühapäev, 28. november
Advendiküünla süütamine linna jõulukuusel Rakvere keskväljakul

xxx

Uus linnavalitsuse liige on Tiina Halling
 
Jaanus Nurmoja, Rakvere LV info- ja avalike suhete spetsialist 18.11.2004
 
Rakvere Linnavolikogu otsusega kinnitati linnavalitsuse uueks liikmeks Tiina Halling, Rakvere Eragümnaasiumi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.
 
Res Publicasse kuuluv Tiina Halling vahetas välja senise linnavalitsuse liikme Eino Väli, kes esitas linnapeale tagasiastumisavalduse seoses erakonnast lahkumisega.

Esmaspäeval oli ta viimast korda linnavalitsuse istungil, kus linnapea Andres Jaadla andis talle üle tänukirja meeldiva koostöö eest. Kolmapäeval vabastas volikogu Eino Väli linnavalitsuse liikme kohalt.

Linnavalitsuse liikmeteks on linnapea Andres Jaadla (valimisliit “Kodulinn Rakvere”, Reformierakonna liige), abilinnapea Matti Jõe (Reformierakond), abilinnapea Erich Petrovits (Isamaaliit) ning Sirje Sepnik (valimisliit “Tarvas”) ja Tiina Halling (Res Publica).

xxx

 

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev, 15.11

9.00 linnapea Andres Jaadla igaesmaspäevane nõupidamine maavanem Urmas Tammega

10.00 linnavalitsuse istung:

 1. Pakkujate kvalifitseerimata jätmine ja kvalitseerimine riigihankes puhastus- ja koristusteenuse osutamine Rakvere Spordikeskuses (projekt) E. Petrovits

 2. Pakkumiste vastavaks tunnistamine riigihankes puhastus- ja koristusteenuse osutamine Rakvere Spordikeskuses (projekt) E. Petrovits

 3. Pakkumise edukaks tunnistamine riigihankes puhastus- ja koristusteenuse osutamine Rakvere Spordikeskuse riigihankes (projekt) E. Petrovits

 4. Mitteeluruumide rendilepingu pikendamine (projekt) E. Petrovits

 5. Hagi esitamine Lääne-Viru Maakohtule (projekt) E. Petrovits

 6. Hooldaja määramine (2 projekti) E. Petrovits

 7. Ehitusloa väljastamine (projekt) M. Jõe

 8. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (projekt) M. Jõe

 9. Koostööst Sigtuna kommuuniga A. Jaadla

 10. Jooksvad küsimused

11.00 Saksa suursaadik Jürgen Dröge kohtub linnapea Andres Jaadlaga

14.00 SA Lääne-Viru Arenduskeskus nõukogu koosolek (osaleb A.Jaadla)

15.00 Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse istung (A.Jaadla)

17.00 Lääne-Viru Keskraamatukogu nõukogu koosolek (abilinnapea Erich Petrovits)

18.00 volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek Rakvere teatrimajas – arutusel kultuurialased rahataotlused järgmseks aastaks ning KIT-i klubi

 

Teisipäev, 16.11

14.00 Tallinna Pedagoogikaülikooli Rakvere Kolledþi nõukogu koosolek (E.Petrovits)

 

Kolmapäev, 17.11

10.00 volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek Rakvere Spordikoolis

11.00 A.Jaadla osaleb Tallinnas Norra saatkonna korraldatud rahandusalasel konverentsil

15.00 linnavolikogu istung:

1.Detailplaneeringu kehtestamine – ettekandja: M.Jõe
2.Rakvere linna 2005.a. eelarve 1.lugemine – ettekandja: A.Jaadla
3.Rakvere linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine – ettekandja: A.Jaadla
4.Rakvere linnavalitsuse liikme kinnitamine – ettekandja: A.Jaadla
5.Linnavara võõrandamine – ettekandja: A.Jaadla
6.Rakvere linna avaliku korra eeskirja kinnitamine – ettekandja: A.Jaadla
7.Vältimatu sotsiaalabi osutamise korra kinnitamine– ettekandja: E.Petrovits
8.Avalikult kasutatavate tänavate nimekirja võtmine – ettekandja: M.Jõe
9.Endise KIT-i klubi renoveerimisprojekt – ettekandja: A.Jaadla
17.00 Bonzo uue heliplaadi esitlus, osaleb A.Jaadla (linn toetas 2500 kr.-ga)

 

Neljapäev, 18.11

Linnapea Andres Jaadla sõidab Rootsi Sigtunasse, et pidada kõnelusi edasisest koostööst kahe linna vahel (18. ja 19. november)

 

Reede, 19.11

Rakvere Kutsekeskkooli arengukava arutelu

 

Jaanus Nurmoja

Rakvere LV

 

 

 

Eelinfo Rakvere Linnavalitsusest

 

Esmaspäev, 08.11

09.00 linnapea ja Lääne-Viru maavanema nõupidamine

10.00 linnavalitsuse istung:

1. Korteriühistu Võidu 52 soojusega varustamisest

2. Rakvere linnas tegutsevatele erahuvialakoolidele antava toetuse maksmise juhendi kehtestamine, linnavalitsuse 27.09.2004 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine

3. Rakvere Spordihoone töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

4. Hooldaja määramine (2 proj)

5. Andrus Albrechti avaldus

6. Ehitusloa väljastamine

7. Kasutusloa väljastamine

8. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule

9. Detailplaneeringu koostamise algatamine

10. Välisõhu saasteloa taotluse suhtes seisukoha andmine

11. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks

12. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule

13. KIT’i klubist

 

Teisipäev, 09.11

12.00 volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek

1. Rakvere linna 2005.a. eelarve – ettekandja: E.Petrovits.

2. Rakvere linna eelarvest finantseeritavate kultuuritoetuste taotluste läbivaatamine – ettekandja: H.Kirsi

3. Jooksvad küsimused

 

Kolmapäev, 10.11

10.00 AS Rakvere Vesi nõukogu koosolek

12.00 linnapea Andres Jaadla kohtub Pensionäride Liidu esindajatega Lääne-Viru Keskraamatukogus

14.00 maavanem Urmas Tamm tutvub Vene Gümnaasiumis projekti 21. sajandi kool raames tehtud töödega

15.00 volikogu hariduskomisjoni koosolek

17.00 Lääne-Viru Keskraamatukogu hoolekogu koosolek

 

Neljapäev, 11.11

11.00 abilinnapea Erich Petrovits kohtub koolide õppealajuhatajatega, kõne all järgmise õppeaasta 1. klassid

14.00 linnavalitsust külastab sõpruslinna Lappeenranta delegatsioon eesotsas volikogu esimehe ja linnapeaga

15.00 volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek:

 1. Rakvere linna 2005.a. eelarve – ettekandjad: Erich Petrovits 2. Jooksvad küsimused.

16.00 Jõgeva Linnavalitsuse delegatsioon Rakvere Linnavalitsuses

 

Laupäev, 13.11

14.00 Rakvere Põhikooli 95. sünnipäeva ürituste raames vilistlaste ja õpilaste spordivõistlused kooli võimlas

 

xxx

Eelinfo Rakvere Linnavalitsusest

Esmaspäev, 01.11

10.00 linnavalitsuse istung

Päevakorras:

Taksoveoteenuse osutamiseks väljastatud sõidukikaartide kehtetuks tunnistamine (projekt) M. Nuija

Rakvere linna 2005. aasta projekti esitamine Rakvere linnavolikogule (projekt, lisa)

Laste lasteaia osalustasu ja toiduraha tasumine, avalduste rahuldamata jätmine (projekt) E. Petrovits

Lapse koolitoidu eest tasumine (projekt) E. Petrovits

Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (projekt) E. Petrovits

Hooldaja määramine (4 projekti) E. Petrovits

Ehituslubade väljastamine (projekt) M. Jõe

Kasutuslubade väljastamine (projekt) M. Jõe

Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Elmar Nahko’le (projekt) M. Jõe

Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (projekt) M. Jõe

Rakvere ujulast (lisa) A. Jaadla

Projektide rahastustaotluste kaasfinantseerimisest (lisa) A. Jaadla

Volituse andmine (projekt) A. Jaadla

Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule (projekt) A. Jaadla

Jooksvad küsimused:

 • ajalehest “Rakvere Sõnumid”

 • “Rakvere linnaruumilised väärtused”

 • Riigihangete teostamise kontrollimisest

 • kultuurispetsialisti kandidaatidest.

12.30 linnapea Andres Jaadla kohtub linnuses Saksamaa Plöni ringkonna delegatsiooniga, kes viibib linnas seoses Lääne-Virumaaga sõprussidemete sõlmimise 15. aastapäevaga
14.00 Laada-Tuleviku-Rägavere tee ristmiku avamistseremoonia (NB! seoses üritusega suletakse ristmik kella 14 paiku lühikeseks ajaks; pärast lintide läbilõikamist on plaanis jagada esimeste ristmikku läbivate sõidukite juhtidele teemakohaseid tunnistusi)
19.00 teatriklubi koosolek
 
Teisipäev, 02.11
12.00 Arvo Pärdi festivali toimkonna koosolek
 
Kolmapäev, 03.11
15.00 Rakvere galeriis (Kaitseliidu majas) kunstnike sügisnäituse avamine, osalevad Andres Jaadla jt. linna esindajad
17.00 linnajuhid kohtuvad Rakvere Haigla juhtkonna esindajatega, tutvuvad haiglaga
 
Reede, 05.11
Ilmub ajaleht Rakvere Sõnumid nr.9

xxx

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo

 
Esmaspäev, 25.10
 
10.00 linnavalitsuse istung
 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks (projekt) M. Nuija

 2. Sõidukikaardi väljastamine taksoveoteenuse osutamiseks (projekt) M. Nuija

 3. Rakvere linna 2005. aasta eelarve projekti II lugemine (projekt) E. Petrovits

 4. Toimetulekutoetuse maksmine (projekt) E. Petrovits

 5. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine (projekt) E. Petrovits

 6. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine (projekt) E. Petrovits

 7. Hooldaja määramine (2 projekti) E. Petrovits

 8. Taotlus nõusoleku saamiseks alaealise vara võõrandamiseks (lisa) E. Petrovits

 9. Reservfondist raha eraldamine (lisa) E. Petrovits

 10. Riigihanke korraldamine Rakvere linna haljasalade hooldamiseks (projekt) M. Jõe

 11. Riigihanke korraldamine Rakvere linna suve- ja püsilillepeenarde ning noorhaljastuse hooldamiseks (projekt) M. Jõe

 12. Kirjalike nõusolekute väljastamine (projekt) M. Jõe

 13. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (projekt)

 14. Riigietendusasutuse Rakvere Teater lõpetamisotsuse eelnõu kooskõlastamine (projekt) A. Jaadla

 15. Kinnistu omandamine (projekt) A. Jaadla

 16. Ettepaneku tegemine AS’ile Kalev Real Estate Company üürilepingu sõlmimiseks (projekt) A. Jaadla

 17. Jooksvad küsimused

Pärast istungit külastavad linnavalitsuse liikmed Noortekeskust Stopp

Teisipäev, 26.10

10.00 abilinnapea Erich Petrovits kohtub kultuurispetsialisti kandidaatidega
15.00 linna valgustuse alane nõupidaine abilinnapea Matti Jõe juhtimisel
 
Neljapäev, 28.10
15.00 Rakvere Spordikeskuse nõukogu koosolek
 
Reede, 29.10
10.00 Rakvere linnapea Andres Jaadla ning info- ja avalike suhete spetsialist Jaanus Nurmoja osalevad omavalitsusmeedia foorumil Tallinnas, A.Jaadla esineb ettekandega
 
Eelinfole võib tulla ka lisa.

xxx

Rakvere sõpruslinn Cesis korraldab fotokonkursi

Cesise Fotograafide Selts kutsub oma sõpruslinnade fotograafe ja nende organisatsioone osalema 3. Cesise fotokonkurss-näitusel järgmise aasta juunis.

Osavõtust tuleb teatada hiljemalt 4. novembriks projektijuht Ints Meldersi aadressile f.im@apollo.lv . Osavõtusoovidele saadetakse vastuseks konkurss-näituse tingimused. Osavõtutasu on 10 eurot.

Projektijuht Ints Meldersi sõnul toetab kohalik omavalitsus ja fotograafide selts igati fotokunsti arengut ning fotograafid viivad Cesise 800. sünnipäeva eel läbi erinevaid projekte. Muuhulgas soovivad Cesise fotograafid köita nende projektidega rahvusvahelise fotokunstnike organisatsiooni FIAP tähelepanu ning saavutada sellelt organisatsioonilt tuge 2006. aasta – Cesise juubeliaasta tegemistele.

Infot fotokonkurss-näituse kohta saab ka Cesise avalike suhete juhilt Ieva Malceniece’lt (tel. +371 414 47 02).

xxx

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo järgmiseks nädalaks

Esmaspäev, 18.10
 
16.00 volikogu linnaplaneerimiskomisjoni koosolek:
1.Rakvere keskväljaku põhjapoolse osaga piirneva ala detailplaneeringu kehtestamisest.
2.Maade munitsipaliseerimisest.
3.Jooksvad küsimused.
 
Teisipäev, 19.10
 

9.00 linnavalitsuse istung. 
Päevakord:

 • Sõidukikaardi väljastamine taksoveoteenuse osutamiseks (projekt) M. Nuija
 • Rakvere linna 2005. aasta eelarve projekti I lugemine (projekt) E. Petrovits
 • Hooldaja määramine (3 projekti) E. Petrovits
 • Hooldekodusse paigutamine (projekt) E. Petrovits
 • Taotluse esitamine Lääne-Viru Maakohtule (projekt) E. Petrovits
 • Lastekodu ülalpidamiskulude katmine (projekt) E. Petrovits
 • Taotlus nõusoleku saamiseks alaealise vara võõrandamiseks (lisa) E. Petrovits
 • Riho Hütt’i taotlus (lisa) E. Petrovits
 • Viru Raadio koostööpakkumine (lisa)
 • Detailplaneeringu koostamise algatamine (2 projekti) M. Jõe
 • Ehituslubade väljastamine (projekt) M. Jõe
 • Kirjalike nõusolekute väljastamine (projekt) M. Jõe
 • Kasutuslubade väljastamine (projekt) M. Jõe
 • Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule (projekt) M. Jõe
 • Jooksvad küsimused
11.00 Soome suursaadik Jaakko Blomberg Rakveres, kohtub linnapea Andres Jaadlaga
12.00 Rakvere keskväljaku avamine
 
Kolmapäev, 20.10
 
15.00 linnavolikogu istung:
1.Rakvere Tööstuspargi tasuvusuuring ja äriplaan – ettekandja: A.Jaadla
2.Rakvere linna 2004.a. 4.lisaeelarve – ettekandja: E.Petrovits
3.Rakvere linna 2004.a. eelarve muutmine – ettekandja: K.Tühis
4.Maa munitsipaliseerimine  – ettekandja: M.Jõe
5.Nõusoleku andmine riigihanke väljakuulutamiseks (haljasalade, suve- ja püsilillepeenarde ning noorhaljastuse hooldus) – ettekandja: A.Jaadla
6.Rakvere linna avaliku korra eeskirja muutmine – ettekandja: A.Jaadla
7.Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord – ettekandja: E.Petrovits
NB!! Linnavolikogu järgmised istungid toimuvad 17.novembril ning 15.detsembril
 
– Linnapea Andres Jaadla on plaanide kohaselt 21. oktoobrist kuni kuu lõpuni puhkusel

xxx

Teatris ja rahvamajas alustati remonttöid

Vastloodud Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja nõukogu valis möödunud nädalal oma esimesel koosolekul esimeheks Kultuuriministeeriumi asekantsleri Reet Mikkeli ning otsustas remonttööde alguse. Nõukogusse kuuluva Rakvere linnapea Andres Jaadla sõnul peavad sisetööd lõppema järgmise aasta 18. märtsiks. Välistööde toimumine sõltub eeskätt ilmast, kuid need peaksid olema lõppenud järgmise hooaja alguseks.
Tööde käigus uuendatakse lisaks teatrile ka rahvamaja fassaadi ja katust, samuti tehakse valmis hüdroisolatsioon ja uus sissepääs.
Remonttööde ajaks tekib ebamugavusi rahvamaja külastamisel, sest siseneda tuleb pargi poolt.
Andres Jaadla avaldas heameelt selle üle, et linna kultuuritempli kauaoodatud remont saab lõpuks teoks.
Jaanus Nurmoja, Rakvere LV info- ja avalike suhete spetsialist 12.10.2004

xxx

Kornelius õnnistab Rakveres kirikule annetatud ikooni

Vene õigeusu kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius õnnistab neljapäeval Rakvere Jumalaema Sündimise kirikule annetatud Püha Jüri ikooni, linnapea Andres Jaadla aga annab kirikule üriku, kus on kirjas ikooni saamislugu. Ikooni õnnistamise tseremoonia toimub 14. oktoobril algusega kell 14.30 Rakvere Jumalaema Sündimise õigeusu kirikus.
Ikooni annetas kirikule Kanadas Torontos elav makedoonlane Toni Paskov, kes külastas sel suvel Rakveret. Preestrite suguvõsast pärineva Paskovi sõnul oli ajendiks asjaolu, et kirikus puudus Püha Jüri (St.George) ikoon, mis õigeusu kirikutes on tavaline.
Annetuse tõi Kanadast Eestisse Aino Simons ning selle andis kirikule edasi Rakvere linnapea Andres Jaadla.
Ikooni maalis ühe vanema ikooni järgi Milos Bojovic, kes lõpetas 1983. aastal Belgradi kunstiülikooli ning esineb oma kunstitöid regulaarselt peamiselt USA-s ja Kanadas.
Ikoon on maalitud lõuendile õlivärviga ning on annetaja sõnul väga lähedane originaalile, mis on küll maalitud teises tehnikas ja puitpinnale.
Jaanus Nurmoja, Rakvere LV info- ja avalike suhete spetsialist 12.10.2004

xxx

Pressiteade11. oktoober 2004
Lääne-Viru Maavalitsus

Edelaraudtee ja Rakvere linn arutavad Rakvere jaamahoone edasise arengu üle
Neljapäeval, 14.oktoobril kell 15.00 kohtuvad maavanem Urmas Tamme juures AS Edelaraudtee juhatuse esimees Henn Ruubel ja Rakvere linnapea Andres Jaadla, et arutada Rakvere jaamahoone edasiste võimalike arengute üle.
Teatavasti on osapooled otsustanud, et reisirongiliiklus Rakvere ja Tallinna vahel võib käima hakata juba selle aastanumbri sees.
Hilje Pakkanen, projektijuht, 32 58007

xxx
 
Rakvere Linnavalitsuse eelinfo

ESMASPÄEV 11.10

 

10.00 Rakvere linnavalitsuse istung

PÄEVAKORD:

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks (projekt) M. Nuija

 1. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule lisaeelarve vastuvõtmiseks (projekt, lisa) E. Petrovits
 2. Lasteaed “Triin” hoolekogu koosseisu kinnitamine (projekt) E. Petrovits
 3. Lasteaed “Kungla” hoolekogu koosseisu kinnitamine (projekt) E. Petrovits
 4. Lasteaed “Triin” juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi võitja ametisse kinnitamine (projekt) E. Petrovits
 5. Õpilaste sõidukulude eest tasumine (projekt) E. Petrovits
 6. Munitsipaalkorteri eraldamine ja üürilepingu sõlmimine (projekt) E. Petrovits
 7. Hooldekodusse paigutamine (projekt) E. Petrovits
 8. Hooldaja määramine (projekt) E. Petrovits
 9. Andres Pulveri avaldus (lisa) E. Petrovits
 10. Ehituslubade väljastamine (projekt) M. Jõe
 11. Kirjaliku nõusoleku väljastamine (projekt) M. Jõe
 12. Kasutusloa väljastamine (projekt) M. Jõe
 13. Aadressi määramine (projekt) M. Jõe
 14. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule (projekt) M. Jõe
 15. Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Marge Õun’ale (projekt) M. Jõe
 16. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (projekt) M. Jõe
 17. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (projekt) M. Jõe
 18. Kompensatsiooni määramine õigusvastaselt võõrandatud vara eest (projekt) A. Jaadla
 19. Jooksvad küsimused

TEISIPÄEV 12.10

 

10.00-15.00 Koolide ja lasteaedade territooriumite ülevaatamine (Abilinnapea Matti Jõe, peaarhitekt Oliver Alver, Ehitusinsener Uno Klaas, haljastusinsener Anu Kivi, ehitusspetsialist Tiia Rüütel).

13.00 Linnade Liidu üldkoosolek (osaleb Andres Jaadla).

 

KOLMAPÄEV 13.10

 

14.00 Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu sotsiaalkomisjoni koosolek (maavalitsuse saalis), osaleb abilinnapea Erich Petrovits.

 

NELJAPÄEV 14.10

 

12.00 Jumalaema Sündimise õigeusu kirikule Kanadast annetatud Püha Jüri ikooni pidulik üleandmine (Andres Jaadla)

15.00 Rakvere linnavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosolek (Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna t. 5)

Päevakord:

1.    Rakvere linna 2005.a. eelarve  – ettekandjad: Erich Petrovits

2.  Jooksvad küsimused.

 

14.00 Rakvere linna Majaomanike Seltsi eestvedamisel korraldatud hoogtööpäev Vallimäel.

19.00 Teatriklubi

 

REEDE 15.10

 

Sõidavad linnapea Andres Jaadla ja abilinnapea Erich Petrovits Saksamaale Riesa`sse sumo  MM`ile esitlema Rakveret kui sumo juunioride MM´i toimumispaika 2006 aastal (visiidil 15.10-18.10).

12.00 SA Virumaa Muuseumid nõukogu koosolek (osaleb abilinnapea Matti Jõe).

 

TEISIPÄEV 19.10

 

09.00 linnavalitsuse istung

12.00 Rakvere linna keskväljaku pidulik avamine

 

Inge Peebu

arendusspetsialist

32 25 888

xxx

 

Esmaspäev, 27.09
9.00 linnapea Andres Jaadla ja maavanem Urmas Tamme iganädalane nõupidamine
10.00 linnavalitsuse istung (NB! Päevakord seisuga 24.09 kl 12; võib muutuda/täieneda):
1.Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks (projekt) M. Nuija
2.Sõidukikaardi väljastamine taksoveoteenuse osutamiseks (2 projekti) M. Nuija
3.Taksoveoteenuse osutamiseks väljastatud sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (projekt) M. Nuija
4.Rakvere linnas tegutsevatele erahuvialakoolidele antavate toetuste arvutamise juhendi kehtestamine (projekt) E. Petrovits
5.Nõusoleku andmine alaealise vara võõrandamiseks (projekt) E. Petrovits
6.Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine (2 projekti) E. Petrovits
7.Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine (2 projekti) E. Petrovits
8.Toimetulekutoetuste maksmine (projekt) E. Petrovits
9.Laste koolitoidu eest tasumine, Rakvere linnavalitsuse 30.08.2004 korralduse nr 672 punkti 1 muutmine (projekt) E. Petrovits
10.Laste lasteaia osalustasu ja toiduraha tasumine, avalduste rahuldamata jätmine (projekt) E. Petrovits
11.Hoolduse lõpetamine (2 projekti) E. Petrovits
12.Hooldaja määramine (4 projekti) E. Petrovits
13.Ehitusloa väljastamine (projekt) M. Jõe
14.Üürilepingu sõlmimine Rakvere Laada 14 ruumide kasutamiseks (projekt) A. Jaadla
16.00 Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu erakorraline koosolek (Rakverest osaleb abilinnapea Erich Petrovits)

Rakvere LV teedeinsener Lennart Korbe – 50!

Teisipäev, 28.09

13.00 linnavalitsuse turvalisuse ja kriminaalpreventsiooni komisjoni koosolek:
1. Koolikiusamisest (sotsiaalpedagoog Helle Ütt)
2. Tänavavalgustuse arengukava hetkeseis (Lennart Korbe, Hillar Rebane)
3. Graffititest linnas (Jule Käen, Jüri Eljas)
4. Muudatustest linna arengukava kriminaalpreventsiooni peatükis (Andres Jaadla)
5.Kokkuvõte jalgrattapatrulli suvisest tööst (A.Veedla, A.Karu)   
6. Turvakaamerate töölerakendamisest (Jüri Eljas, Alar Karu)
7. Ülevaade ohvriabi  tööst (Rainer Miltop)
8. Ülevaade uimasti-ja aidsiennetustoa tööst (Merike Enniko-Väljaots)
9. Jooksvad küsimused

Abilinnapea Erich Petrovits osaleb Tallinnas Eesti-Prantsuse omavalitsuste nõupidamisel, abilinnapea Matti Jõe – Tallinnas rahvusvahelisel teehooldusseminaril.

Kolmapäev, 29.09

10.00 Rakvere Linnavalitsuses on külas Viljandi linnamajandusametnike esindus

14.00 linnapea Andres Jaadla osaleb Selveris kogutud annetuse üleandmisel Rakvere lastekodule
18.00 linnavalitsus avaldab tunnustust noorele viiuldajale Maria Tiimusele Lääne-Viru Keskraamatukogus

Neljapäev, 30.09

18.00 Rakvere Muusikakooli nõukogu koosolek (järgmise aasta eelarve, tutvumine uuendatud saaliga)
Sadevete kanalisatsiooni üldskeemi koostamise I etapi lõpptähtaeg

Reede, 01.10 – rahvusvaheline muusikapäev

14.00 Arvo Pärdi festivali korralduskomisjoni koosolek
          1. Festivali logo tutvustamine. (Jule Käen)
          2. Kodulehekülje ja plakati kujunduste tutvustamine. (Anu Jaanson)
          3. Uued ettepanekud
19.00 Filharmoonia Kammerkoori hooaja avakontsert Rakvere Gümnaasiumis, kavas prantsuse muusika

Pühapäev, 03.10
 
Eakate päev Rakvere Spordihallis, osalevad Rakvere LV esindajad
 
NB!!! Keskväljaku põhjakülje detailplaneeringu avalik arutelu toimub 5. oktoobril linnavalitsuse saalis mitte algusega kell 9, vaid kell 11.
Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.