Res Publica Kohtla-Järve osakonna avaldus

14.11.2002.a.

Res Publica Kohtla-Järve osakond otsustas 13.11.2002.a. vastavalt erakonna
põhikirjale sõlmida Keskerakonna Kohtla-Järve osakonnaga lepingu koostööks
Kohtla-Järve omavalitsuses lähtudes järgnevast:
* Keskerakonna Kohtla-Järve osakond võttis koostöölepingusse Res Publica
Kohtla-Järve osakonna tingimused ja nõudmised
* Res Publica Kohtla-Järve osakond otsustas kinni pidada erakonna
poliitilisest joonest ja selle või koostöölepingu mittetoimimise ilmningute
puhul kaaluda koostöölepingu lõpetamist
* Res Publica Kohtla-Järve osakonna nimekirjast Kohtla-Järve
Linnavolikogusse valitud isikutel ei ole moraalset õigust mitte kasutada
valijatelt saadud mandaati ja tekkinud võimalust linna elu tervendamiseks
ning arendamiseks, vastupidi – see on nende kohus
* rahva toetust ei saa võita ja uut poliitikat teostada ainult
kõrgelennuliste loosungitega, valija hindab eelkõige praktiliselt tehtut
* Res Publica Kohtla-Järve osakonna poolt esitatud seisukohade ja nende
põhjenduste käsitlus erakonna esimehe hr.J.Partsi poolt ei toonud esile
piisavalt kaalukaid asjaolusid kokkuleppest loobumiseks.

Koostöölepingule kirjutasid Res Publica Kohtla-Järve osakonna poolt alla
V.Akimov, A.Jakubovitsh, H.Hint, P.Reinas, J.Reiska, V.Sarantsev, J.Utt

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.