VE: Kukruse arhiiv

Meie kandi varasema ajaloo uurimisel on väga tähtsateks allikateks
Tartus Eesti Riigiarhiivi fondides asuvad Kukruse mõisa ja selle omanikega seotud materjalid. Üheks olulisemaks võiks pidada kollektsiooni “Kukruse mõisa ürikute ja pitserite kogu” kus on 1951 säilikut aastatest 1230-1842. Selle kollektsiooni loojaks oli Karl Gustav Toll (1773-1813) ja seda täiendasid ja süstematiseerisid ajaloolane Robert Toll (1802-1876) ja Eestimaa rüütelkonna sekretär parun Harald Toll (1848-1909).

Selles kollektsioonis on kõrvuti meie kandi ajalooliste materjalidega palju huvitavaid andmeid teiste Eestimaa paikade kohta:koopia Peeter I ukaasist 1704.a.; Haapsalu (1541) ja Valga (1764) privileegide kinnitamise ürikud, omandiõiguste dokumendid (XIII saj.-1941), väljakirjutised revisjonidest ja vakuraamatutest, materjalid talupoegade müümise, kinkimise ja taastamise kohta (14797-1803), aadlike võlgadest (1443-1799), talupoegade värbamisest armeesse ja miilitsasse, samuti aadlike ja vaimulike biograafilised ja teenistusalased dokumendid (1501-1838) jne. Lisaks sellele kollektsioonile on omaette fondiks “Kukruse mõis”, kus on 364 säilikut aastatest 1538-1939 ja selles leiduvad Tollide isiklikud dokumendid-ürikud, genealoogilised materjalid, diplomid, tunnistused ja teenistuskirjad, perekonnaliikmete kirjakogud, pärandusdokumendid, perekonna nõukogu protokollid.

Samuti Kukruse jt. mõisate materjale alates XVII sajandist:ärakirjad ürikutest, omandiõiguse dokumendid, piiritülide asjad, rendi-, ostu- ja müügilepingud, vakuraamatud, maksude ja ehituste dokumendid, mõisaomanike kirjavahetus.

Lisaks on Tollide kogutud ürikud kroonikatest, koolide ja kirikute kohta, samuti Eestimaa kaardid, fotod koos negatiividega, ajalehtede väljalõiked – seega hindamatud väärtused ajaloo tarvis.

Pärast Harald Tolli surma omandati kõik tähtsamad ürikud pärijate poolt ja anti need üle toonasele Eesti Riiklikule Ajaloo Keskarhivile (praegusele Eesti Riigiarhiivile), kus uurijad saavad väärtuslikku lisamaterjali mitte
üksi Kukruse vaid üldse kogu Eestimaa ajaloo kohta.

Arthur Ruusmaa, aluseks Eesti Riigiarhiivi teatmik,Põlevkivimuuseu-
mi materjalid.

Lisada võiksin mõned fotod Kukruse mõisa ja mõisnike kohta.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.