VE: Kruusma, August – koolimees

August Kruusma sündis 25.11.1889.a. tollases Erra vallas Kulja külas talupidajate pere viienda lapsena. Hilisem külakoolmeister ja seltskonnategelane August Kraus (1937.a.-st Kruusma).

Esimesed kaks kooliaastat möödusid Savala külakoolis. 1903.a.-1909.a. jätkus haridustee Jõhvi Ministeeriumiskoolis. Sama kooli pedagoogikaklass andis õiguse õpetamiseks, kuid 3 aasta jooksul tuli veel õiendada õpetaja kutseeksam ja see sai tehtud Narva erakoolis.

1912-1917.a. oli A. Kruusma Erra algkooli juhataja-õpetaja ja osales aktiivselt Lüganuse Hariduse Seltsi tegevuses.

1915.a. valiti ta Aidu algkooli juhatajaks-õpetajaks, kuhu ta jäi 38 aastaks. A. Kruusma osales paljudel täienduskursustel ja omandas praktilisi kogemusi praktikumide läbiviimisel.
Olles Aidu kooli õpetajaks-juhatajaks, tuli tal täita veel ka muidki üleasndeid: ristis lapsi, saatis surnuid, pani rõugeid jms.

Kohe sai A. Kruusmast ka aktiivne tuletõrjeühingu tegelane ja ta valiti juhatuse sekretäriks ja oli peotoimkonna esimees ( tänapäevases mõttes
kultuuritöö juhataja). Tuletörjel oli peaülesandeks vana magasiaida
müüridele rahvamaja rajamine ja tulekustutusinventari muretsemine.
Kogu see tegevus vajas hulga raha ja seda soetati põhiliselt kultuuritööd tehes, seega tema koormus suurenes veelgi.

A. Kruusma tegeles aktiivselt ka Maidla Noorte Ühingus.

Pensionipõlves valiti A. Kruusma kohaliku kolhoosi revisjonikomisjoni esimeheks .1973.a. jäi A. Kruusma pensionile.

Oma kunagise õpilaskonnaga, kadunud Aidu, Aidu-Nõmme ja Aidu-Liiva elanikega koos tuli ka temal maha jätta vana koolimaja ja kodu, sest need jäid ette rajatavale Aidu (toonasele Oktoobri”) karjäärile.

Vana tubli koolmeister August Kruusma suri 11.01.1983.a. ja puhkab oma viimast und Lüganuse kalmistul.

Arthur Ruusmaa, aluseks muuseumi materjalid, kodu-uurija Johannes
Kangro materjalid.

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.