VE: tuulepark Lääne-Virumaale

Narva maantee äärt hakkavad ilmestama tuuleturbiinid

Viru-Nigula valda Lääne-Viru idapiiri lähedale on kavas rajada Eesti suurim tuulepark, kuhu soovitakse püstitada üheksateist-kakskümmend elektrit tootvat tuuleturbiini.

Viru-Nigula Rahvamajja tuulepargi projektiarendajate juttu kuulama tulnud Tüükri ja Pada-Aruküla kinnistuomanikke huvitas eelkõige see, palju park töökohti juurde loob ja kas kõrged tuuleturbiinid televiisori vaatamist segama ei hakka.

Veel sooviti teada, missugune on müratase ja kust kulgevad teenindusteed.

Tuulepark loob töökohti

Projekti eestvedajad selgitasid, et hajali, 268 hektarit hõlmaval alal tööle hakkavad tuuleturbiinid jäävad majapidamistest vähemalt 450 meetri kaugusele ja müra ega raadiohäireid ei teki. Tallinna-Narva maanteel tekkiv transpordi müratase on kindlasti tuuleturbiinide omast kõrgem.

Tuuleturbiinide hooldamisele vajatakse vähemalt 5-10 töötajat. Ehituse ajal vajatakse inimesi märksa rohkem. Lisaks veel kaudselt tööd andvad kohad, nagu teede lahtihoidmine, võssakasvamise vältimine ja muu.

Kahele poole Tallinna-Narva maanteed jäävad kõrged tuuleturbiinide mastid hakkavad dominantidena kindlasti sealset maastikku ilmestama ja kujunevad omamoodi vaatamisväärsuseks.

Projekti vedamise taga olev sakslane Michael Hegner rääkis, et juba eelmise aasta mais pandi Tüükri mobiiltelefoni tugimasti tuulemõõtja ja kolmveerand aasta andmed näitavad, et seal jätkub piisavalt tuult turbiinide rajamise majanduslikuks äratasuvuseks. Ala on lage, meri suhteliselt lähedal.

Saksamaal saadud kogemuste järgi harjuvad ka metsloomad tuulegeneraatoritega kiiresti.

Hegner seletas, et paljud välismaa investorid on huvitatud CO2 õhkupaiskamise vältimisest.

Eestil on aga kohustus suurendada 2010. aastaks taastuvenergial põhinevat elektrienergia tootmist selle kogumahust 5 protsendini aastas.

Kui kõik, kaasa arvatud keskkonnamõjude hindamine, läheb kavakohaselt, võiks ehitamist alustada juba käesoleva aasta novembris-detsembris ja ehitamisele kuluks vähemalt pool aastat.

Viru-Nigula vallavanema Ervins Veitsursi andmeil on kava kogumaksumus 25 miljonit eurot ehk ligikaudu 391 miljonit krooni. Kõige üldisemate arvutuste järgi teeb see miljon eurot ühe tuuleturbiini kohta, lisaks kommunikatsioonid: juurdepääsuteed, maa-alused kaablid jms.

Eestis loodi projekti edendamiseks firma Intercon Energy OY, kes tegi Viru-Nigula vallavolikogule ettepaneku detailplaneeringu algatamiseks. Koos mastialuste, teede ja muuga vajab tuulepark maad ühtekokku 12 hektarit kogu ala hõlmavast 268 hektarist.

Teatavasti hakkas Eesti esimene nüüdisaegne taastuvenergiat tootev tuulepark tööle möödunud aasta 1. oktoobril Läänemaal Virtsus. Nimetatud tuulepargi kolmest tuulikust kaks kuuluvad Saaremaal tegutsevale ettevõttele Roheline Ring ning üks Eesti Energiale. Viimasele on see esimene nn rohelist energiat tootev tuulik.

Virtsu tuulepark oli esimene

Tuulepargi rajamist Virtsus toetasid Saksamaa majandus- ja tehnoloogiaministeerium 6,5 miljoni ja Eesti Regionaalarengu Sihtasutus 100 000 krooniga. Kokku investeeriti Virtsu tuuleparki 36 miljonit krooni.

Sealse tuulepargi mastide kõrgus on 63 meetrit ja elektrimootori rootori diameeter koos labadega 44 meetrit.

Virtsu tuulepargi koguvõimsus on 1,8 MW ning sellega suudetakse arvestuslikult katta ligikaudu 500 kodumajapidamise aastase elektrienergia vajadus.

Alternatiivelektrienergiat toodetakse meil praegu Viru-Nigula lähedal Kundas kahes väikses hüdroelektrijaamas jõel ja Kunda Nordic Tsemendi maagaasil töötavas kombijõujaamas.

–>Valdo Einmann
valdo@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.