VE: von Manteuffel, Maximilian Friedrich Werner Zoege – kindralmajor-med.

Maximilian Friedrich Werner Zoege von MANTEUFFEL sündis 13.07.1857. aastal Määri mõisas Virumaal mõisniku pojana. Keskhariduse omandas Tallinna Toomkoolis, lõpetas Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna 1885 ja järgmisel aastal kaitses ka meditsiinidoktori kraadi. Kolm aastat asissteeris Tartu Ülikooli kirurgiaprofessori Eduard Vahli juures. Järgnes 16 aastat dotsenditööd ja alates 1905.aastast järgnes kolmteist aastat professori tööd kirurgiaõppetoolil.

Ta saavutas rahvusvahelise kuulsuse oma erialal. W. Zoege von Manteuffel osales Vene-Jaapani sõjas keisrinna Maria Feodorovna lendsalga volinikuna ja Vene Punase Risti ülemkonsultandina. I maailmasõjas oli tegev Loodearmee Vene Punase Risti sanitaarvalitsuse ülemana ja sõjavägede peakirurg-konsultandina.
Kui algas Eesti Vabadussõda, astus W. Z. von Manteuffel vabatahtlikuna tööle kirurgina Tallinna sõjaväehaiglasse. 12.04.1919.a-l nimetati Zoege von Manteuffel sõjaväe kirurg-konsultandiks. Tal olid suured teened Eesti Vabadussõjas nii tagalas kui ka rinde vahetusläheduses asuvates sõjaväelaatsarettides haavatute ja haigete arstiabi korraldamisel.

Pärast vabadussõda pühendus ta sõjainvaliidide eest hoolitsemise küsimustele. Selleks käis ta oma kulu ja kirjadega vastavat asja õppimas Soomes ja Saksamaal. Tagasi tulles esitas omapoolsed kavad invaliidide eest hoolitsemiseks.
10.06.1921.a-l omistati Werner Zoege von Manteuffelile kindralmajor
med. auaste ja pärast vabadussõda kujunes temast Eesti sõjaväe meditsiinipersonali organiseerija ja täienduskursuste korraldaja vastavalt rahuaaja tingimustele.

Ta läks erru 01.01.1925.a., kuid jätkas tegevust Sõjaväe Tervishoiu Komitee liikmena ja konsulteeris vabatahtlikunlt Tallinna Sõjaväehaigla haavaosakonda.

Werner Zoege von Manteuffel suri 14.03.1926.a-l Tallinnas, olles teel haige juurde.
W. Z. von Manteuffeli sõjalisi teeneid kroonisid I liigi 2. järgu Vabadusrist, Püha Stanislause ja Püha Anna ordeni kõik järgud, Püha Vladimiri IV ja III klassi aumärgid (Vene-Jaapani sõja ja I maailmasõja tegevuse eest), talle oli ka omistatud Preisi Krooni ordeni 2.järk.

W. Z. von Manteuffel oli ka Vene tsaari Nikolai II au-ihuarst.

Muuseumi materjalide alusel Arthur Ruusmaa.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.