Viru Biopuhastus lõpetab AS-i Repo Vabrikud reovee vastuvõtmise

Viru Biopuhastus AS lõpetab alates 25. septembrist AS-i Repo Vabrikud
tööstusliku reovee vastuvõtmise Kohtla-Järvel, sest puhastusseadmetele
suunatav reovesi ei vasta kehtestatud nõuetele.
Viru Biopuhastuse juhatuse liikme Aldo Endjärve sõnul ettenähtud normidest
mitmeid kordi üle maksimaalse lubatava piirväärtuse reovesi on rikkunud
kompleksi puhastusreziimi ning seadmed on avariiolukorras. “Vesi vahutab
hallikalt ning muda on kerkinud pinnale,” märkis Endjärv.
“Piirväärtuste rikkumistest ning reovee vastuvõtu peatamisest informeerisime
AS-i Repo Vabrikud kuu aega tagasi. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest on
teadlik ka keskkonnainspektsiooni Virumaa osakond,” selgitas Endjärv.
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa filiaalilt tellitud analüüsidest
selgub, et juba pikemat aega sisaldab AS-i Repo Vabrikud reovesi kloriide ja
sulfiide üle maksimaalse lubatava piirväärtuse.
Kloriidide sisaldus reovees ületas 8. septembril kloriidide maksimaalse
lubatava piirväärtuse enam kui viis korda. Lubatava piirväärtuse 350 mg/l
asemel sisaldas reovesi kloriide 1858 mg/l kohta.
3. septembril võetud proovide tulemusel oli AS-i Repo Vabrikute reovees 2-3
mg/l asemel 37,4 mg/l sulfiide ehk üle 12 korra enam, kui näeb ette
maksimaalne lubatud piirväärtus.
Samuti selgus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa filiaalilt tellitud
analüüsidest, et AS-i Repo Vabrikud reoveed on lubatust happelisemad, mis
pärsib puhastusprotsessi ning kiirendab torustike riknemist.
6. septembrist 2002 kuni 8. septembrini 2002 võetud analüüside tulemusel jäi
AS-i Repo Vabrikud reovee happelisus alla lubatud miinimumi. Lubatud 6,5-8,5
asemel jäi see vahemikku 5,2-5,5.
Viru Biopuhastus tegeleb tööstusliku reovee ning linnade olmevee
ümberpumpamise ja bioloogilise puhastamisega. 2001. aastal puhastatud reovee
maht oli 7,5 miljonit m 3S. Tööstuse osa moodustab sellest 45% ja olmevesi
55%.
Viru Biopuhastuse teenust kasutavad Viru Keemia Grupi tütarettevõtted,
Nitrofert AS, Velsicol Eesti AS, Repo Vabrikud AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ
ning Ida-Virumaa linnad Kohtla-Järve, Kiviõli, Püssi, Jõhvi. Viru
Biopuhastuse käive oli eelmisel aastal 24,5 miljonit krooni. Ettevõte annab
tööd 39 inimesele.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.