Viru Kalatööstuse OÜ 2001 aasta auditeeritud majandustulemused

Viru Kalatööstuse OÜ auditeeritud ja osanike poolt kinnitatud
majandusaasta aruande kohaselt oli ettevőtte realiseerimise netokäive
2001 aastal 156,2 miljonit krooni ja puhaskasum 17,1 miljonit krooni.
2000 aastal oli ettevőtte käive 148,7 ja kasum 16,3 miljonit krooni,
seega aastaga kasvasid nii käive kui ka kasum ligikaudu 5 %. Müügikäibe
puhasrentaablus oli nii 2001 kui ka 2000 aastal ligikaudu 11 %.

Viru Kalatööstuse müügikäive Eesti turul moodustas mullu 36,7 miljonit
krooni ja ekspordikäive 119,5 miljonit krooni, seega ekspordi osakaal
oli 76,5 % käibest.

Tootmislikku pőhivarasse investeeris ettevőte mullu 7,8 miljonit krooni,
mis on neli korda enam kui 2000 aastal.

Viru Kalatööstuse varade maht oli 31.12.2001 seisuga 65,9 miljonit
krooni. Varade tootlikkuseks kujunes 25,4 %.

Ettevőtte töötajate arv oli möödunud aasta lőpuks 661.

Käesolevaks aastaks prognoosib Viru Kalatööstus 163,1 miljoni kroonist
käivet, 16,3 miljoni kroonist kasumit ja investeeringute mahtu 20
miljonit krooni.

Viru Kalatööstuse 2001 aasta raamatupidamise aastaaruannet auditeeris
PricewaterhouseCoopers.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.