VE: C.R.Jakobsoni künnipäev Tormas

7. augustil 2004 toimus Tormas C.R.Jakobsoni künnipäev. Torma valla, Torma Põllumeeste Seltsi, Torma Maanaiste Seltsi ja Eesti Künniseltsi eestvõttel ning sponsorite toel korraldatud näitliku õppepäevaga tähistati 130 aasta möödumist Eesti esimesest künnivõistlusest.
Künni-ajalooline ekskurss käis alates Jakobsoni-adrast ja muudest reliikviatest kaasaegse tehnikani välja. Oma oskusi näitasid Tormast pärit ja maailma-tasemele võrsunud künnimeistrid Raido Kunila ning Mait Pajo ja teisedki, sh. Mait Pajo poeg Torma koolipoiss Margo Pajo.
Künnipäeva patroon oli Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel,kes koos oma kaaskonnaga tõesti-tõesti  ka kohal viibis ja piduliku päeva avas. Künnipäeva toetasid nii sõna kui teoga hr.Villu Reiljan, hr.Jüri Kraft, Torma POÜ, A.Tammel AS, Kverneland Group Baltic AS, Jõgeva Tootjate Liit, Kemira GrowHow AS, Werol Tehased AS, Siimusti Keraamika OÜ, A-Trükk OÜ, Vaiatu Agri OÜ, Rääbise POÜ, Sadala Agro OÜ, Amestop OÜ, Maaleht AS ja kõik, kes rõõmsalt kohal olid.

Künnipäeva  kava: 
Algus kell 12.00
C.R.Jakobson ja Torma(avamine C.R.Jakobsoni ausamba juures, kõneleb C.R. Jakobsoniks kehastunud hr.Vello Mäeots)
Künd Jakobsoni adraga
Künnab prl. Kristi Tormast (künd” helpu täis” hobusega)
Künnab noorim kohalik künnimees Margo Pajo
Näitus C.R.Jakobson ja põllumajandus (Kurgja Talumuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum)
Põllumajanduse areng ja tänapäev (hr. Ants Laansalu, Eesti Künniselts)
Künnavad Mait Pajo ja Raido Kunila (maailmatasemel künnimeistrid Torma vallast)
Künniõpetus asjatundjatele (õpetust jagab hr. Urmas Lees, Eesti künniselts)
Künnavad Jaanus Lindsalu ja Rainer Liis (Torma valla mehed; saab ka ise kätt proovida)
Künd ja minimeeritud mullaharimine (hr. Peeter Viil, Eesti Künniselts)
Kaasaegsed ja tuleviku mullaharimisriistad (esitleb AS A.Tammel)
Mängib kohalik Noorte Puhkpilliorkester ja külalisena Haapsalu Puhkpilliorkester. Kohal on ratsahobused, toimub laat ja simman, esinevad Torma taidlejad- väikesed ja suured. Lusti ja rõõmu kõigile!
Lõpp kell 00.00

EelluguEesti kultuuri ajaloos on Carl Robert Jakobsonile (1841-1882) silmapaistva koha taganud tema kooliõpikud, ajaleht “Sakala”, põllumajandusraamatud ja brošüürid.
Tema raamat “Teadus ja Seadus põllul” oli  mõeldud õpik-lugemikuks koolidele, kuid tegelikult kujunes see õpperaamatuks kogu talurahvale.
Jakobson ütles, et maa on meie kõigi ema ja toitja, mis “lõpmata külluses kõike seda meile annab, mis elutarviduseks ja saagiks vaja on”. “Hakakem ka meie enam järelemõtlemisega oma tööd tegema kui siiamaale ja me saame leidma, et põlluharimine seda kasulikum on, mida enam teda teaduse põhja peale seatakse ja mida sügavamalt teaduslikku järeleuurimist tema kohta tarvis leitakse olevat.”

“Põllutöö kümme käsku”

Esimene käsk: Sa pead palju loomasööta kasvatama ja selle harimise juures mõistusest juhitud teed käima, nõnda, et teisiti ikka järele mõtled ja siis tööle hakkad.
Teine käsk: Sul peab su maatüki suuruse järele karja olema ja pead seda hästi aretama, söötma ja pidama.
Kolmas käsk: Sa pead rohke ja hea sõnniku eest hoolt kandma ja seda õigel viisil tarvitama.
Neljas käsk: Sul peavad kõige tarvilikumad ja mõnusamad põllu riistad oma päralt olema.
Viies käsk: Sa pead oma põldu hoolega harima.
Kuues käsk: Sa pead seesugust vilja usinusega kasvatama, mille kasvatamiseks sinu põld kõige mõnusam on ja mis niihästi hulga headuse poolest kõige suurema saagi annab.
Seitsmes käsk: Sa pead oma haritud maid kõigest jõust parandama ja oma harimata maad haritavaks tegema.
Kaheksas käsk: Sa pead üht õiget külvikorda pidama.
Üheksas käsk: Sul peavad päeva- ja rehnungiraamatud olema.
Kümnes käsk: Sa pead kõik need vaimuomadused omale päranduseks tegema, mis põllumehele tarvis lähevad, kui ta oma talitustega kõige ülemale kasule tahab jõuda.

Võistukünd

Eestlaste võistukünni traditsioon sai alguse 10. augustil 1874, mil Carl Robert Jakobson korraldas Pärnumaal esimesed teadaolevad künnivõistlused Eestis.
1984.a. Vändra künnivõistluste ajast jäi paika tähistama künnikivi.

130 aastat tagasi 

… Nüüd võeti väljas üht võidutööd uue ja vana põllutööriistaga käsile. Tükk maad sai kaheks jõuks jätkatud: ühel pool oli präsident oma abiliste, hobuste ja põllutööriistadega, nimelt kahe pööresaha, ühe purustaja ja ühe raudäkkega, tõisel pool paar seltsi liiget vana moodsa sahkade ja puuäkkega.
Maad künneti ja äestati kaks korda. Kui uued riistad oma töö täitsa saivad teinud, olivad vanad riistad oma tööga just pooleli saanud, rääkimata sest, et töö uue riistadega paremini oli tehtud, uue
riistade tulu paistes pealtvaataja silma.
Präsident lubas edaspidi ühes iseäralis kõnes näidata, kuidas nähtud riistade kulu nende töö kohta mitte suur ei ole …

ja tänapäeval

Eesti kündjad maailmameistrivõistlustel:
1989 Norras: E. Veski, U. Lees;
1990 Holland: E. Veski, R. Kunila;
1991 Põhja-Iirimaa: E. Veski, B. Pukk;
1992 Hispaania: E. Veski, I. Animägi;
1993 Rootsi: M. Pajo, R. Kunila;
1994 Uus-Meremaa: R. Kunila, M. Pajo;
1995 Keenia: R. Kunila, M. Pajo;
1996 Iiri Vabariik: M. Pajo, J. Varrik;
1998 Saksamaa: V. Vilbok, R. Kunila;
1999 Prantsusmaa: R. Kunila, M. Pajo;
2000 Inglismaa: M. Pajo, V. Vilbok;
2001 Taani: M. Pajo, I. Zilensk;
2002 Šveits: M. Pajo, K. Järvala;
2003 Kanada: M. Pajo, R. Kunila.

xxx

Torma künnipäeval meenutati Jakobsoni tähtsust
Raivo Sihver, Vooremaa, 10.08.2004

Laupäeval korraldasid Eesti Künniselts, Torma Vallavalitsus, Torma Põllumeeste ja Torma Maanaiste seltsid Tormas künnipäeva, tähistades 130 aasta möödumist esimesest künnivõistlusest Eestis.
1874. aasta 10. augustil korraldas Tormast pärist Carl Robert Jakobson Vändras Eesti esimese künnivõistluse. Jakobson tegi talumehele näitlikult selgeks sahkadra eelised puuadra ees.
Sellest ajast alates on tehnika areng olnud väga tormiline. Kui tolleaegse hõlmadraga künti päevas 3-4 hektarit siis tänapäeva võimsate traktorite ja atradega on ööpäevas võimalik künda üle 180 hektari põldu.Preili Kirsti ja noor künnipoiss Margo<BR)Laupäeval demonstreeris Tormas esiisadeaegset kündi ühehobuseadraga Kõnnust pärit preili Kirsti. Miku nimelist hobust juhtis päitsetest hobuseomanik Välja talu peremees Mati Vesiko Võtikverest.

Torma vallast Kõnnust pärit Kirsti Tertõtsnaja rääkis, et on varemgi hobustega kündnud. “Hobustega olen tegelenud juba lapsest saati. Künd oli viimane, mida olen õppinud, kuid sain hakkama,” kostis Kirsti. Sel kevadel lõpetas Kirsti politseikooli ja töötab Jõgeval. Hobune oli aga natuke närvis, kuid see tuli kuumusest ja parmudest ning suurest rahvahulgast. Mati Vesiko rääkis, et 12-aastasel hobusel oli see esimene kündmine. Varem on Miku vedanud peamiselt heinasaade, vankrit ja rege ning kevadel ka vedru.

Prosti Põllutöömasinate muuseumi tegevjuht Heino Prost Kõnnu vallast Peedumäelt tuli Tormasse 1934. aastal traktoriga Lanz Buldog ja 1936. aastal Poolas valmistatud kahesahalise adraga. 1934. aasta traktor tegi üllatuse ja läks tagurpidi käima.Kanged kündjad Tormast

Järgmisena kündis Mait Pajo 12-aastane poeg Margo, kes tegi silmad ette paljudele praegustele künnimeestele. Ta kündis traktori T-25 ja kahehõlmalise üle 30 aasta vana adraga. “Ma olen varem kodus ka proovinud. Traktoriga olen sõitnud aga niikaua, kui mäletan,” ütles Margo Pajo.

Järgmisena näitasid Tormasse tulnud suurele rahvahulgale moodsa tehnika võimalusi 9 korda Eestit maailmameistrivõistlustel esindanud Mait Pajo ja samadel võitlustel 7 korda käinud Raido Kunila, Torma valla mehed Jaanus Lindsalu, Rainer Liis ning Tiit Vare ja Neeme Nurk.

Torma künnipäeva õnnestumisele aitas kaasa ligi 20 sponsorit.

Torma künnipäeva avas president Arnold Rüütel, kes on ühtlasi ka selle päeva patroon. Tormas pakuti presidendile lõunaks lihtsat maatoitu ehk mett, omaküpsetatud kodusaia, suitsupõrsast ja maapiima.

Torma vallavanema Riina Kulli sõnul otsustati Tormas tähistada 130-ndat künnivõistluse aastapäeva sellepärast, et vallas elavad praegu maailmatasemel tippkündjad Mait Pajo ja Raido Kunila. Ka esimese Eesti künnivõistluse mõttealgataja ja korraldaja Carl Robert Jakobson on 18 aastat Tormas elanud. Jakobsonist ja Tormast teatakse vähe

Idee algataja oli Torma Põllumeeste Seltsi liige ja Torma POÜ juhataja Ahto Vili, kes on veel ToPofi korraldaja. “Olen rõõmus, et rahvast tuli palju ja et ürituse vastu tunti huvi,” kinnitas Vili. “Mulle tundub, et Tormasse on Jakobsoni vaimu nii palju jäänud, et Eesti kündjate paremik kasvab sellel mullal. Kui me järgmisel aastal suudame välja tuua veel mõne poisi, siis oleme suure töö ära teinud,” kostis üks idee elluviijaid Arvi Tammel.

“130 aastat kohustas ja pani mõtte selles suunas liikuma. Jakobson on oma elu esimesed 18 aastat Tormas elanud. Aga kui eestimaalastelt nüüd küsida Jakobsoni seost Tormaga, siis ei tea seda nagu keegi, mis tähendab, et kohalikel tormalastel on oluline töö tegemata jäänud,” lausus Ahto Vili.

xxx

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.