VE: Põlevkivimuuseumi konverentsid

Põlevkivimuuseumi 1. teaduslik konverents toimus 27.03.1973.

Viimastel aastatel on lisa tulnud ning seda eriti Kohtla kaevandusmuuseumi rajamise asjus.

Arthur Ruusmaa

16.03.2000.a. toimus konverents teemal “Kas ja kuhu rajada põlevkivi
kaevandusmuuseum?”. Konverentsil võeti vastu otsus rajada põlevkivi
kaevandusmuuseum suletavasse Kohtla kaevandusse. Moodustati ka
töögrupp. See otsus sai aluseks kaevandusmuuseumi rajamiseks
Kohtlasse.

23.11.2000.a. toimus konverents “82 aastat riiklikku põlevkivitööstust Eestis”.

30.03.2001.a. toimus juubelikonverents “35 aastat põlevkivimuuseumi”.
Konverentsil algatati liikumine “Tööstuspärandi säilitamine läbi kultuuri”.

17.05.2001.a. toimus kunstialane konverents “Viskas mehe Viru randa”,
mille raames avati Kohtla-Järve linnavalitsuse fuajees suureformaadiline maal “Viskas mehe Viru randa” (autor Renaldo Veeber), millega Ida-Virumaa teadustas elanikele, et on Kalevipoja teemaga tihedasti seotud. Konverentsil esines ka külaline Ukrainast, pr. Iryna Kurolenko, kes tutvustas Ukraina mütoloogiat eesti kunstihuvilistele.

04.04.2002.a. toimus konverents teemal “Tööstuspärandi säilitamine läbi kultuuri”, mille käigus võeti vastu raamotsus tulevikutegevuste jaoks, sealhulgas ka Kohtla-Järve Soojuselektrijaama turbiinisaali kasutuselevõtmise kohta turismiobjektina, millest omakorda arenes välja Energeetikamuuseumi üleviimise idee Tallinnast Kohtla-Järvele.
Viimaste konverentside korraldajaks on olnud Arvo Aun

Järgmised konverentsid:

06.09.2002.a. “Säästva Arengu Foorum”, korraldajaks Säästva
Eesti Instituut, kus tutvustatakse uusi projekte Ida-Virumaa
säästvaks arenguks. See on Eesti-Saksa ühisüritus.

29.11-01.12.2002.a. toimub IHP (Industrial Heritage Platform –
Tööstuspärandi Platform Põhjamaade Ministrite Nõukogu juures)
lõpuseminar Kohtla-Järvel. Osa võtavad 8 riigi esindajad
Põhjamaadest.

Arvo Aun

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.